Mimar Kemalettin Bey

Mimar Kemalettin Bey

(D.1872-Ö.1927) Hendese-i Mülkiye Mektebi 1891 yılı mezunu)
Prof.Paul BONATZ

Prof.Paul BONATZ

(D.1877-Ö.1956) Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Kürsüsü
Prof.Paolo VERZONE

Prof.Paolo VERZONE

(D.1902-Ö.1986) Mimarlık Fakültesi (1951-1959) (İnşaat Mühendisi-Politecnico di Torino 1925 yılı mezunu)
Ord.Prof.Wilhelm TIEDJE

Ord.Prof.Wilhelm TIEDJE

(D.1898-Ö.1987) İTÜ Mimarlık Fakültesi(1952-1953) (1922 Hannover Teknik Üniversitesi Mezunu)
Ord.Prof.Dr.Gustav OELSNER

Ord.Prof.Dr.Gustav OELSNER

(D.1879-Ö.1956) Mimari Şubesi Şehircilik Kürsüsü (1939) (Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık mezunu)
Prof.Rudolf BELLING

Prof.Rudolf BELLING

(D.1886-Ö.1972) Mimarlık Fakültesi (1951-1966)
Prof.Clemens HOLZMEISTER

Prof.Clemens HOLZMEISTER

(D.1886-Ö.1983) Mimarlık Fakültesi (1940-1949) (1913 Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Mezunu)
Prof.Hamit Dilgan

Prof.Hamit Dilgan

(D.1901-Ö.1976) İTÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Matematik Kürsüsü (1932-1970) (1924 İ.Ü. Matematik Fizik Mezunu)
Prof. Mukbil GÖKDOĞAN

Prof. Mukbil GÖKDOĞAN

(D.1909-Ö.1992) Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Kürsüsü (1946-1969)
Ord.Prof. Emin ONAT

Ord.Prof. Emin ONAT

(D.1908-Ö.1961) Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Kürsüsü (1935-1961) (1934 Zürih Teknik Üniversitesi mezunu)
Prof. Orhan ARDA

Prof. Orhan ARDA

(D.1911-Ö.2003) Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi II, Endüstrileşmiş Bina ve Çevre Analizi Kürsüsü (1938-1978) (1936 İTÜ Mimari Şubesi mezunu)
Prof. Said KURAN

Prof. Said KURAN

(D.1911-Ö.1998) İTÜ Mimarlık Fkültesi Yapı Statiği ve Betonarme Kürsüsü (1946-1976) (1933 Yüksek Mühendis Mektebi mezunu)