Fakülte Mimarlık bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı 5 bölümden oluşmaktadır.
2015-2016 Eğitim yılında Bölümlerimizdeki öğrenci sayıları şöyledir:

 

Birim/Bölüm Adı Toplam
Mimarlık 1270
Şehir ve Bölge Planlaması 465
Endüstri Ürünleri Tasarımı 301
İç Mimarlık 220
Peyzaj Mimarlığı 183
Toplam 2439


Temel Stüdyo (TES)