İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün misyonu yenilikçi, çağdaş, araştırıcı, yönlendirici, piyasa oluşturucu ve öncü olan,uluslararası eğitim ağında yer alan, marka olmuş, kendini güncelleyentakım çalışmalarında aranan, diğer tasarım meslekleri ile birlikte ortak üretim ve araştırmalarda yönlendirici ve etkin olan, ulusal ve uluslararası mesleki ağlarda söz sahibi olacak peyzaj mimarları yetiştirmektir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2002-2003 Akademik Yılı’nda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

EĞİTİM

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde peyzaj tasarımı ve uygulamalarında insan ve doğa bilimleri, peyzaj planlama, görsel iletişim, peyzaj mühendisliği, çevre yönetimi, meslek pratiği konularında öğrencilerin ilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Araştırma, veri toplama, sentez yapma ve problem çözme becerilerinin tasarıma yansıtılmasını sağlayacak beceriler ile tasarımlarda serbest çizim, teknik çizim ve bilgisayar kullanım becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Toplam ders sayısı 49’dur. Bunların 10 adedi seçmeli, 39 adedi zorunlu derslerdir. Derslerin toplam kredisi 150.5’tir. Öğretim planı Mimarlık Fakültesi içinde özellikle Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile çift anadal yapmayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.

ERASMUS ANLAŞMASI OLAN ÜNİVERSİTELER

(A) Städtebau, Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Tasarımı Enstitüsü, Viyana Tek. Üni.; (DE) Münih Tek. Üni., Stuttgart Üni., Rhein Uygulamalı Bilimler Üni.; (F) Bordeaux Peyzaj Mimarlığı Okulu; (I) Roma “La Sapienza” Üni., Bari Politeknik; (HU) Budapeşte Cornivus Üni. ; (LI) Kaunas Tek. Üni.; (N) Norveç Yaşam Bilimleri Üni., UMB; (NL) Wageningen Üni.; (SL) Lubliyana Üni.; (UK) Edinburgh College of Art; (US) Clemson Üni., Louisiana State Üni.; (NZ) Unitec Üni.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

ITU Peyzaj Mimarlığı bölümü ; İTÜ Fen Bilimleri Enstitiüsü çatısı altında, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Peyzaj Mimarlığı eğitimi vermektedir.

Daha fazla bilgi için, lütfen Peyzaj Mimarlığı Bölümü websitesini ziyaret ediniz.