YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ LABORATUVARI

Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Laboratuvarı,  mimari tasarımın çeşitli ölçeklerinde;

İklimlendirme /İklim Kontrolü
Aydınlatma / Işık Kontrolü
Akustik / Ses Kontrolü
Yangın Kontrolü
Sağlık Donatımı

ünitelerinde, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmayı amaç edinmiş olup, yukarıda sayılan ünitelerden; özellikle iklim, yangın ve ses kontrolü konusunda hizmet vermektedir.

Laboratuvar Yöneticisi:
Prof. Dr. Sevtap YILMAZ DEMİRKALE
Öğr. Gör. Erman Yiğit TUNCEL