Logo-LIXIL

Poster-LIXIL

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI
İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA

Yarışmanın konusu ve kapsamı :

LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha’nın işbirliğinde gerçekleşecek olup, yapım danışmanı Kengo Kuma & Associates olan ve LIXIL JS Foundation tarafından düzenlenen Lixil 5. Uluslar Arası Üniversiteler Mimarlık Yarışması’ nda, İ.T.Ü.’yü temsil edecek ekibin belirlenmesini hedefleyen İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi içi yarışmadır.

Kışları soğuk ve sert geçen Taikicho’da, bu sert doğanın mimarlığı ve yaşam tarzının getirebileceği olumlu yönler de vardır.  Mekanik sistemlere dayalı olmayan sürdürülebilirlik esaslı yaklaşımlar her yörede olduğu gibi Taikicho için de uygun çözümler sağlayabilecektir. Bunlar arasında, mantomuzu giymiş olarak yıldızlarla dolu gökyüzünü izlemek, sıcak saunadan çok soğuk bir göle atlamak, kaplıcalar, gibileri sayılabilir. Taikicho’da zorlu koşulların yanı sıra suyun güzelliği ve yeşil alanlar önem taşımaktadır. Açıklanan tüm özellikleri gözönünde bulundurarak Taikicho’daki doğal çevreyi olumlu özellikleri ile hissettirecek heyecan verici bir yapı tasarlanması istenmektedir. Tasarlanacak yapıda birkaç kişinin iki-üç gün kalacağı düşünülecektir ve inşaat maliyeti 200 000$’ı aşmayacaktır. Önerilerde yerel/doğal malzemeler ile birlikte yapay malzemeler de kullanılabilir.

Seçilen eser, adı geçen uluslar arası yarışmaya katılmak üzere 20 Mart 2015’de Shinkenchiku-sha Co.’ya teslim edilmiş olacaktır.  Uluslararası yarışma sonucunda katılan tüm okullardan seçilecek üç ekip, her birinden bir öğretim üyesi ile iki öğrenci ekipte yer alacak şekilde 21 Nisan 2015’de çalışmalarını Tokyo’da sunacaklardır.  Bu aşamada birinci seçilen ekipten iki öğrenci, uygulama projelerini hazırlamak üzere iki ay Tokyo’da bulunacaktır.  Uygulama Ağustos – Kasım 2015 arasında gerçekleştirilecektir. Birinci gelen projeye 15 000 $, seçilen diğer iki projeden her birine 3 000 $, diğer uluslar arası katılımların her birine de 1 500 $ ödül verilecektir.

Yarışmaya katılma koşulları :

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan ekipler oluşturulmalıdır.

Ekiplerin lisans, yüksek lisans ve/veya doktora seviyesinde öğrencileri içerecek şekilde organize edilmesi tavsiye olunur.

Facebook adresinde bulunabilecek kayıt formunun doldurulup imzalanarak 5 Ocak 2015 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışma takvimi :

Yarışmanın ilanı                             14 Aralık 2014

Kayıt olma süresi sonu                   5 Ocak 2015 saat 17:00’ye kadar imzalı kayıt belgesinin teslimi

Soru sorma süresi sonu                 7 Ocak 2015

Cevapların yayınlanması               17 Ocak 2015

Birinci aşama proje teslimi           4 Mart 2015 saat 12:00’ye kadar Taşkışla, ilan edilecek mekan

Jüri değerlendirme çalışması      4-5 Mart 2015

 

İletişim, soru-cevap       :              lixilitu2015@gmail.com

Kayıt formu, bilgi, takip :              https://www.facebook.com/lixil.itu.2015 

 

Geçen seneki yarışmanın facebook linki:

https://www.facebook.com/LIXIL.IUAC?fref=ts

Yarışmanın TV yayını:

http://www.ustream.tv/channel/lixil-iuac141122

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı