Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Bilimsel Araştırma Projeleri birimi İstanbul Teknik  Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.
http://bap.itu.edu.tr/

İTÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS)

BAPSİS, BAP bünyesinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak; araştırmacıların belirlenen takvime uygun olarak başvuru yapabilecekleri ve devam eden projeleri kapsamında tüm işlemlerini herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir süreç yönetim sistemidir.
http://bapsis.itu.edu.tr/

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır.   İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan İTÜNOVA TTO, ‘bilgi’yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemektedir.

Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla Şubat 2013 tarihinde kurulan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., TÜBİTAK’ın 1513 Çağrısı desteğiyle Ocak 2014 itibariyle İTÜNOVA TTO olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. İTÜ’nün ‘Teknoloji Transfer Ofisi’ olarak tanımlanan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.; İTÜ, İTÜ Vakfı ve İTÜ ARI Teknokent hissedarlığında, özellikle bir ‘şirket’ olarak konumlandırılmış olup hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunmaktadır.
http://www.itunovatto.com.tr/