MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ

DUYURULAR


[13.04.2021] Bodrum Belediyesi tarafından  “İki Meydan Bir Cadde” isimli Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.bodrumyarisma.com adresinden ulaşılabilir. 


[24.02.2021] 2020-2021 Bahar Yarıyılı Kontenjan Talepleri Hakkındaki duyuruya erişmek için tıklayınız.


[21.02.2021] Harbin Mühendislik Üniversitesi, Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi, Yüksek Lisans Programı duyurusuna erişmek için tıklayınız.


[20.01.2021] DSİ Genel Müdürlüğü’nün 22 Mart “Dünya Su Günü” ile ilgili herkesin katılabileceği “Suyun Değeri” konulu afiş ve fotoğraf yarışması ile ilgili duyurusuna erişmek için tıklayınız.


[04.01.2021]

2020-2021 Güz Yarıyılı Ders Değerlendirme Öğrenci Anketleri Hk.

Sevgili Öğrencilerimiz,
Bildiğiniz gibi, her eğitim öğretim yarıyılı sonunda İTÜ Veri Toplama ve İstatistik Sistemi (VETİ) üzerinden hazırlanan ders anketleri ile eğitim sisteminin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi, verilerin istatiksel olarak görülebilmesi sağlanmaktadır. 2020 Güz yarıyılı Ders Anketleri, uzaktan eğitim sistematiği ile  uyumlandırılmış ve çevrimiçi ders programı için yeniden düzenlenmiştir.

PROGRAMINIZDAKİ TÜM DERSLER İÇİN,  DEĞERLENDİRME ANKETLERİ 11-22 OCAK 2021 TARİHLERİ ARASINDA, VETİ ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇIK OLACAKTIR.  
Ders anketlerine erişim için aşağıdaki adımları izleyiniz,

  1. Ders yürütücüsünün Ninovadan duyuracağı, derse özel linke girilir.
  2. Veti sistemi içinde, İTÜ kullanıcı adı ve şifresi ile derse kayıt kontrolü yapılır.( kullanıcı adı ve şifre sadece kayıt kontrolü için istenmektedir. Anket formlarında kişisel veriler kesinlikle görünmeyecektir.)
  3. Derse kayıtlı öğrenci için anket sayfası açılır
  4. Anket doldurulur
  5. “FORMU TAMAMLADIM, CEVAPLARIMI GÖNDER” butonuna basarak anket sisteme kaydedilir.

Anketin doldurulması ile ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda ders CRN’si belirtilerek mimogis@itu.edu.tr adresine e-posta ile ulaşılabilir.

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı


[06.01.2020] 2020-2021 Güz Yarıyılı Proje Teslim Tarihleri için tıklayınız


[14.10.2020] 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kontenjan arttırım taleplerine ilişkin duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.


Diploma Projesi/Bitirme Projesi Hk

[14.10.2020] Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında yapılması planlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında, Fakültemiz Bölümlerinin Lisans Öğretimi Diploma Projesi Esaslarında yaptıkları geçici değişikliklere ve 492/492E ve 4902/4902E kodlu Diploma Projesi/Bitirme Projesi derslerinin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için geçerli olacak önşartlarına ilişkin alınan Fakülte Kurulu kararına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Tüm duyurulara ulaşmak için tıklayınız.


STAJ2020-2021 Bahar Yarıyılı‘nda mezun olacak öğrencilerin dikkatine:


Bahar yarıyılı sonunda mezun olabilecek lisans öğrencilerimiz için, Stajlarının toplamda en az %50’sini  tamamlamaları halinde geri kalanından muaf olmalarına ilişkin 25 Şubat 2021 tarihli Üniversite Senatomuz kararı doğrultusunda,

Staj defterlerinin (Dosyalarının) NİNOVA üzerinden açılmış olan 401 kodlu derse kayıt olarak 10 Temmuz 20201 Cumartesi gününe dek  yüklenmiş olması ve muafiyet taleplerini içeren dilekçelerinin en geç 21 Temmuz  2021 Çarşamba günü bölüm staj komisyonlarına  e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

NOT :  401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.


BÖLÜM STAJ KOMİSYON E-POSTA ADRESLERİ:

Mimarlık Bölümü için: komisyonmimbolumstaj@itu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: komisyonsbpbolumstaj@itu.edu.tr
İç Mimarlık Bölümü için: komisyonicmbolumstaj@itu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü içinkomisyonpembolumstaj@itu.edu.tr
Endüstriyel Tasarım Bölümü içinkomisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sürecinde Online (Çevrim İçi) ve Yüz Yüze (Pratik) Staj Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar:

Tüm kurallar için tıklayınız.

Kural Özeti:

Online (Çevrim İçi) Staj Başvurusunda;

* Öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir. Bu süreçte, çevrim içi staj yapan öğrenciler, Ek-2 ve Ek-3 belgelerini doldurmayacaktır.
* Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Öğrenci staj yapacağı yeri bulur ve işyerinden kabul edildiğine dair bir e-mail alır.
    b) Staj yapacağı işyerinden almış olduğu e-mailli bağlı bulunduğu Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gönderir ve onlardan da bir onay e-mail alır.
    c) Onaylanan bilgileri (iş yeri ve Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gelen onay e-maillerini) tek bir PDF olarak birleştirip kendi https://portal.itu.edu.tr portalına yükler.


Yüz Yüze Staj Başvurusunda;

* Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Formlar ve imza süreci ; Öğrenci staj yerini bulur , staja başlamadan en az on beş gün önce ilk kaydını https://portal.itu.edu.tr üzerinden oluşturur.
    b) Oluşturmuş olduğu stajın kayıtlı belgelerini portal üzerinden https://portal.itu.edu.tr çıktısını alıp sırasıyla önce iş yerine imza , onaylatır (kaşe-mühür).
    c) Öğrenci, İşyerine onaylattığı ve imzalattığı Ek-1 ve Pandemi Dönemi Staj Sözleşmesini ve ders programını, Staj Komisyon Üyelerine mail yoluyla .pdf olarak gönderir.
    d) Staj Komisyonu uygun bulduğu öğrenci staj evraklarını (pdf ) evrakını imzalayıp, Pandemi Süreci Öğrenci Sözleşmesi için Dekanlığa yollar. (Staj onayı Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay tarafından verilmektedir.)
    e) Dekanlık onayladığı belgeleri staj komisyonuna geri gönderir . Staj komisyonu, onaylanmış her iki belgeyi öğrenciye iletir. öğrenci onaylı tüm belgelerini staja başlamadan en geç 6 gün önce öğrenci portalına yükler.


Dönem İçi Staj Yapacak Olan Öğrencilerin Dikkatine:

Üniversite Senatosunun 11.12.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Esasların 12 inci maddesinde yer alan haftalık en az çalışma gün sayısının ‘iki tam gün’ olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Dönem içi staj yapacak olan öğrencilerin, kendi bölüm staj türlerini göz önünde bulundurarak, haftada en az iki tam günlük (cumartesi günleri dahil) çalışma programı ile stajlarını tamamlamaları istenmektedir.


Online (Çevrim İçi) Staj Hk.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Süreci koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (İş yerine gitmeden) yapılabilir. Çevrimiçi Staj Başvurusu yapacak olan öğrenciler koşulları sağlaması şartıyla https://mim.itu.edu.tr/staj-duyurulari/ adresinde yazan kurallar çerçevesinde stajlarını yapabilirler.


Bölüm Staj Esasları

Mimarlık Bölümü Staj Esasları
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Staj Esasları
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Esasları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Esasları
İç Mimarlık Bölümü Staj Esasları
BÖLÜMLERİN EK STAJ ESASLARI [pandemi süresince]


Tüm STAJ duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


BURSLAR

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı burs başvuruları 19 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar https://portal.itu.edu.tr/  adresinden online olarak yapılacaktır.

Burslar ve Yurtlar hakkında detaylı bilgi için İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü web sayfasını takip edebilirsiniz.

FAYDALI BAĞLANTILAR

İTÜ Öğrenci İşleri (ITU SIS) Ana Sayfası
(Ders Planları, Ders Programları, Ders Bilgileri, Akademik Takvim)
ÇAP / Yandal / Yatay Geçiş
Yönetmelikler ve Senato Esasları
Mimarlık Fakültesi Komisyonları

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin diğer birimlerine ilişkin bağlantılar
İTÜ Ana Sayfası
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
AB Merkezi/Erasmus Ofisi
Mimarlık Bölümü Erasmus Sayfası
Sürekli Eğitim Merkezi(İTÜSEM)
Kütüphane
İTÜ Kariyer Merkezi
İTÜ Mezun Bilgi Sistemi
İTÜ Mezunlar Derneği
Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği
İTÜ Mail
İTÜ Telefon Rehberi

DİLEKÇE VE FORMLAR

Öğrenci İşlerine Verilen Dilekçe Örneği
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
Mazeret Sınavı Başvuru Formu
Kontenjan Artırımı Talep Formu
Burs Başvuru Formu
Maket Atölyesi Formu
Etkinlik Mekan Tahsis Talep Başvuru Formu


MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ TELEFONU : 0 212 293 13 00/ Dahili 25 28 – 22 16
E-POSTA: mimogis@itu.edu.tr

STAJ BÜROSU TELEFONU : 0 212 293 13 00/ Dahili 25 38
E-POSTA: mimstaj@itu.edu.tr(Mimarlık Staj Birimi)

FAKS : 0 212 251 48 95

Bu sitede yapılan duyurular İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından yapılmaktadır. İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruların http://www.sis.itu.edu.tr (Bağlantı) adresinden takip edilmesi gerekmektedir.