MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ

DUYURULAR


[12.10.2021] Teknik Gezi İzinleri
Mimarlık Bölümü, MIM 312E “Architectural Design VI” ve MIM 411E “Architectural Design VII” dersleri  Menderes Havzası, Sarayköy-Buharkent-Buldan Kırsalı Teknik Gezisi izinleri ile ilgili belgeye erişmek için tıklayınız.


İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
2021 -22 GÜZ YARIYILI LİSANS DERS İŞLEYİŞLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sevgili Öğrencilerimiz,

Uzun bir aradan sonra sizleri Taşkışla’da görmek bizler için büyük bir mutluluk vesilesi. Dönem boyunca eğitim ve öğretimin planlandığı şekilde sürdürülmesi ve olası riskleri mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla aşağıda özetlediğimiz ders işleyiş programını kurguladık. Belirlenen programa ve kurallara hep birlikte uyarak bu zorlu dönemi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz için başarılı geçmesi dileklerimizle.

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

DERS İŞLEYİŞİ

Fakültemizdeki derslerin yürütülüş biçimi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 • Proje ve uygulama dersleri yüzyüze;
 • Bölümlerin belirlediği en fazla üç (3) zorunlu ders çevrimiçi, diğer tüm zorunlu dersler yüzyüze;
 • Tüm bölüm seçmeli dersleri çevrimiçi yürütülecek ve kayıtlar Ninova’da erişime açık olacaktır.

Taşkışla’da tüm mekanlar seyreltilmiş kapasite ile kullanılacaktır. Mekanların seyreltilmiş kapasiteleri kapı girişlerinde belirtilmiştir. Stüdyo ve dersliklerin kullanımında aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir:

 • Taşkışla tüm ortak mekanlar, derslik ve stüdyolarda maske kullanımı ve Sağlık Bakanlığınca açıklanan temel hijyen kurallarına, uyarı ve tedbirlere uyulması zorunludur;
 • Tüm derslik ve stüdyolarda pencereler mümkün olduğunca açık tutularak doğal havalandırma sağlanacaktır. Dersler programda belirtilen bitiş saatinden 10 dakika önce tamamlanarak derslik ve stüdyolar bir sonraki ders için boşaltılacaktır;
 • Dersler ve zorunlu çalışmalar haricinde ortak kullanım alanlarında vakit geçirilmemesi, binadaki kullanıcı sayısını gereksiz yere artırmamaya özen gösterilmelidir.
 • Derslerde öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri mümkün olduğunca kişiye özel olmalıdır. Zorunlu ortak kullanımlarda gerekli hijyen önlemleri alınmalıdır.
Proje ve Uygulama Dersleri İşleyişi
 • Tüm proje ve uygulamalı derslerin mekân tahsisleri seyreltilmiş stüdyo kapasiteleri ve ders mevcudu gözetilerek yapılmıştır.
 • Stüdyo dersleri kayıt altına alınmayacak, HES kodlarında tanımlandığı şekliyle Covid-19 hastası veya temaslısı olduğu için gelemeyen öğrenciler için stüdyo saatleri içinde çevrimiçi görüşme yapılabilecektir.
 • İTÜ Lisans Eğitim Yönetmeliği MADDE 23 – (Değişik: RG-17/6/2021-31514) uyarınca uygulamalı derslere %80 devam zorunludur.
Teorik Dersler İşleyişi

Teorik dersler tahsis edilen dersliğin seyreltilmiş kapasitesi dikkate alınarak yürütülecektir;

 • Dersin mevcudu atanan sınıf kapasitesine denk ya da altında ise dersler, tüm dönem boyunca (14 hafta) yüzyüze işlenecektir. Bu dersler çevrimiçi yayınlanmayacak ve kayıt altına alınmayacaktır.
 • Ders mevcudunun atanan sınıf kapasitesinin üstüne çıktığı durumlarda:
  • Sınıf mevcudu ders yürütücüsü tarafından Ninova’da iki alt gruba bölünecek, alt gruplar dönüşümlü olarak dersi yedi (7) hafta çevrimiçi ve yedi (7) hafta yüzyüze alacaklardır. Alt gruplara ait bilgilendirme ders yürütücüsü tarafından Ninova’dan yapılacaktır. Dönem içerisinde herhangi bir nedenle gruplar arası öğrenci geçişine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin Ninova’da ilan edilecek olan grup bilgilerini kontrol edip hangi hafta yüzyüze hangi hafta çevrimiçi olarak derslere katılacaklarını kontrol etmeleri gerekmektedir;
  • Dersi çevrimiçi takip eden öğrenci grubu, dersi Zoom’dan eş zamanlı olarak izleyecektir;
  • Bu dersler kayıt altına alınacak ve Ninova üzerinden erişime açık olacaktır.
 • İTÜ Lisans eğitim yönetmeliği MADDE 23 – (Değişik: RG-17/6/2021-31514) uyarınca teorik derslere %70 devam zorunludur.

[28.09.2021] 2021-2022 Güz Yarıyılı Kontenjan Talepleri hakkındaki duyuruya erişmek için tıklayınız.


[10.07.2021] Fakülte Kurulu Kararları

492/492E ve 4902/4902E kodlu Diploma Projesi/Bitirme Projesi derslerinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için geçerli olacak önşartlarına ilişkin 05.04.2019 ve 30.09.2019 tarihli Fakülte Kurulu kararlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

05.04.2019 tarihli Fakülte Kurul Kararı

30.09.2019 tarihli Fakülte Kurul Kararı


Tüm duyurulara ulaşmak için tıklayınız.


STAJ


2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yaz Dönemi yapılan stajların, defter teslimlerinin (Dosyaları) 04 Ekim 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında NİNOVA üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olarak ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

NOT :  (Kovid-19)  Pandemi döneminden dolayı tüm işlemler online olarak (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.

BÖLÜM STAJ KOMİSYON E-POSTA ADRESLERİ:

Mimarlık Bölümü için: komisyonmimbolumstaj@itu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: komisyonsbpbolumstaj@itu.edu.tr
İç Mimarlık Bölümü için: komisyonicmbolumstaj@itu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü için: komisyonpembolumstaj@itu.edu.tr
Endüstriyel Tasarım Bölümü için: komisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sürecinde Online (Çevrim İçi) ve Yüz Yüze (Pratik) Staj Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar:

Tüm kurallar için tıklayınız.

Kural Özeti:

Online (Çevrim İçi) Staj Başvurusunda;

* Öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir. Bu süreçte, çevrim içi staj yapan öğrenciler, Ek-2 ve Ek-3 belgelerini doldurmayacaktır.
* Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Öğrenci staj yapacağı yeri bulur ve işyerinden kabul edildiğine dair bir e-mail alır.
    b) Staj yapacağı işyerinden almış olduğu e-mailli bağlı bulunduğu Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gönderir ve onlardan da bir onay e-mail alır.
    c) Onaylanan bilgileri (iş yeri ve Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gelen onay e-maillerini) tek bir PDF olarak birleştirip kendi https://portal.itu.edu.tr portalına yükler.


Yüz Yüze Staj Başvurusunda;

* Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Formlar ve imza süreci ; Öğrenci staj yerini bulur , staja başlamadan en az on beş gün önce ilk kaydını https://portal.itu.edu.tr üzerinden oluşturur.
    b) Oluşturmuş olduğu stajın kayıtlı belgelerini portal üzerinden https://portal.itu.edu.tr çıktısını alıp sırasıyla önce iş yerine imza , onaylatır (kaşe-mühür).
    c) Öğrenci, İşyerine onaylattığı ve imzalattığı Ek-1 ve Pandemi Dönemi Staj Sözleşmesini ve ders programını, Staj Komisyon Üyelerine mail yoluyla .pdf olarak gönderir.
    d) Staj Komisyonu uygun bulduğu öğrenci staj evraklarını (pdf ) evrakını imzalayıp, Pandemi Süreci Öğrenci Sözleşmesi için Dekanlığa yollar. (Staj onayı Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay tarafından verilmektedir.)
    e) Dekanlık onayladığı belgeleri staj komisyonuna geri gönderir . Staj komisyonu, onaylanmış her iki belgeyi öğrenciye iletir. öğrenci onaylı tüm belgelerini staja başlamadan en geç 6 gün önce öğrenci portalına yükler.


Dönem İçi Staj Yapacak Olan Öğrencilerin Dikkatine:

Üniversite Senatosunun 11.12.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Esasların 12 inci maddesinde yer alan haftalık en az çalışma gün sayısının ‘iki tam gün’ olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Dönem içi staj yapacak olan öğrencilerin, kendi bölüm staj türlerini göz önünde bulundurarak, haftada en az iki tam günlük (cumartesi günleri dahil) çalışma programı ile stajlarını tamamlamaları istenmektedir.


Online (Çevrim İçi) Staj Hk.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Süreci koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (İş yerine gitmeden) yapılabilir. Çevrimiçi Staj Başvurusu yapacak olan öğrenciler koşulları sağlaması şartıyla https://mim.itu.edu.tr/staj-duyurulari/ adresinde yazan kurallar çerçevesinde stajlarını yapabilirler.


Bölüm Staj Esasları

Mimarlık Bölümü Staj Esasları
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Staj Esasları
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Esasları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Esasları
İç Mimarlık Bölümü Staj Esasları
BÖLÜMLERİN EK STAJ ESASLARI [pandemi süresince]


Tüm STAJ duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


BURSLAR

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı burs başvuruları 19 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar https://portal.itu.edu.tr/  adresinden online olarak yapılacaktır.

Burslar ve Yurtlar hakkında detaylı bilgi için İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü web sayfasını takip edebilirsiniz.

FAYDALI BAĞLANTILAR

İTÜ Öğrenci İşleri (ITU SIS) Ana Sayfası
(Ders Planları, Ders Programları, Ders Bilgileri, Akademik Takvim)
ÇAP / Yandal / Yatay Geçiş
Yönetmelikler ve Senato Esasları
Mimarlık Fakültesi Komisyonları

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin diğer birimlerine ilişkin bağlantılar
İTÜ Ana Sayfası
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
AB Merkezi/Erasmus Ofisi
Mimarlık Bölümü Erasmus Sayfası
Sürekli Eğitim Merkezi(İTÜSEM)
Kütüphane
İTÜ Kariyer Merkezi
İTÜ Mezun Bilgi Sistemi
İTÜ Mezunlar Derneği
Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği
İTÜ Mail
İTÜ Telefon Rehberi

DİLEKÇE VE FORMLAR

Öğrenci İşlerine Verilen Dilekçe Örneği
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
Mazeret Sınavı Başvuru Formu
Kontenjan Artırımı Talep Formu
Burs Başvuru Formu
Maket Atölyesi Formu
Etkinlik Mekan Tahsis Talep Başvuru Formu


MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ TELEFONU : 0 212 293 13 00/ Dahili 25 28 – 22 16
E-POSTA: mimogis@itu.edu.tr

STAJ BÜROSU TELEFONU : 0 212 293 13 00/ Dahili 25 38
E-POSTA: mimstaj@itu.edu.tr(Mimarlık Staj Birimi)

FAKS : 0 212 251 48 95

Bu sitede yapılan duyurular İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından yapılmaktadır. İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruların http://www.sis.itu.edu.tr (Bağlantı) adresinden takip edilmesi gerekmektedir.