LİSANS EĞİTİMİ

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı olarak beş bölümden oluşmaktadır.

2019-2020 Eğitim yılında Bölümlerimizdeki öğrenci sayıları şöyledir:

Birim/Bölüm Adı Toplam
Mimarlık 1385
Şehir ve Bölge Planlaması 635
Endüstriyel Tasarım 429
İç Mimarlık 381
Peyzaj Mimarlığı 288
Toplam 3118

Temel Stüdyo (TES)

‘Temel Stüdyo I, II, III İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin ilk üç yarıyılının ortaklaştırılmasına yönelik ‘Yeniden Yapılandırma Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen ortak stüdyolardır.’

Bölüm Lisans Ders Planları

Mimarlık (%30 İngilizce) Ders Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/MIM/

Mimarlık (% 100 İngilizce) Ders Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/MIME/

Şehir ve Bölge Planlaması (%30 İngilizce) Ders Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/SBP/

Şehir ve Bölge Planlaması (%100 İngilizce) Ders Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/SBPE/

Endüstriyel Tasarım (% 30 İngilizce) Ders Planları
Açıklama: Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır

Endüstriyel Tasarım (% 100 İngilizce) Ders Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/ENTE/

İç Mimarlık Ders (%30 İngilizce) Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/ICM/

Peyzaj Mimarlığı (% 30 İngilizce) Ders Planları – Açıklama: Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/PEM/

Peyzaj Mimarlığı (% 100 İngilizce) Ders Planları
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/PEME/

ÇAP Programları

Mimarlık Bölümünde 2008’den günümüze yılda 19 – 22 öğrenci 2. Anadal olarak ÇAP’a başlamıştır. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde 2013 yılından itibaren yılda 1-2 öğrenci ÇAP’a kabul edilmiştir.  Endüstriyel Tasarım Bölümünde 2008 yılından itibaren her yıl bir ile üç arası öğrenci ÇAP programına başlamıştır. Peyzaj Mimarlığı’nı 2. Anadal olarak seçen ÇAP öğrencisi sayısı 2015 yılında bir, 2016 yılında iki ve 2017 yılında üçtür.

Mimarlık Fakültesi – Çift Anadal Programları
(Tüm Bölümler için ÇAP Programları)
https://www.sis.itu.edu.tr/tr/capprg/MM.html

Yandal Programları

Endüstriyel Tasarım Bölümünü Yandal olarak seçen öğrenci sayısı 2008 yılından itibaren yılda bir ile üç öğrenci arasındadır. Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde Yandal olarak okumak üzere kabul edilen öğrenci sayısı 2014 yılından itibaren yılda sekizdir. 2009 ile 2014 yılları arasında yılda dört ile dokuz arası öğrenci Yandal programına kabul edilmiştir.

Şehir ve Bölge Planlama http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yandalprg/sbp.html

Endüstri Ürünleri Tasarımı http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yandalprg/index_eut.html