ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Mimarlık Fakültemiz İTÜ Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren araştırma merkezlerinden Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi ve Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Araştırma merkezlerimiz dışında Fakültemiz aynı zamanda 1989 yılından beri faaliyet gösteren Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi’nin buluşma noktasıdır.

Fotoğraf: İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi

İTÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UYG-AR MERKEZİ

Rektörlüğe bağlı 9 Uyg-Ar (uygulama- araştırma) merkezinden biri olarak çalışan Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi, alt birimler ve bunlara bağlı laboratuvar ve çalışma gruplarından meydana gelmektedir. Bu çalışma grupları Şehircilik, Çevre, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon, Mimari Tasarım, Fiziksel Çevre Kontrolü, Peyzaj Planlaması ve Tasarımı birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde araştırma, uygulama projesi ve seminer hizmeti verilmekte; arşiv, harita ve araştırma kitaplığı ile coğrafi bilgi sistemleri ve bilgisayar destekli tasarım laboratuvarları bulunmaktadır.
www.cevse.itu.edu.tr/

İTÜ KONUT ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KAEM)

İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu ile işbirliği içinde, İTÜ TÜBİTAK/İÇTAG Konut Araştırmaları Ünitesi adıyla, 1998 yılında kurulmuştur. Kasım 2002’den beri İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir merkez olarak Taşkışla’da çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez bünyesinde belirlenen amaçlar çerçevesinde kentleşme; göç ve konut politikaları; konut alanları planlama ve tasarımı; konut, çevre, ekoloji ve altyapı; konut teknolojileri, finansmanı ve maliyeti; dar gelirliler için konut; geleneksel ve yöresel konut; ve afet konutları araştırma grupları bulunmaktadır.
www.kaem.itu.edu.tr

BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Türkiye’de bölge bilimi alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek amacıyla 1989 yılında RSAI (Regional Science Association International) ve ERSA (European Regional Science Association) ilişkileri ile kurulmuştur. Milli Komitenin merkezi, Taşkışla binasındadır. BBTMK’nın görevleri arasında aşağıdaki faaliyetler yer almaktadır: a) Türkiye’de Bölge Bilimi alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, b) Türkiye’den üye kuruluş olarak “Regional Science Association”a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek. c) Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla, amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak. d) Bölgesel analiz için tasarlanan, araçlar, yöntemler ve kuramsal çerçeveler üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek. e) Bölge Bilimi ile ilgili bilim dallarını analitik tekniklere özendirmek
www.bbtmk.itu.edu.tr