İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLAR

AF, YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Aygül AĞIR

 

Doç. Dr. Fatma ERKÖK

Doç. Dr. Fatih YAZICIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Umut ALMAÇ

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

 

Prof. Dr. T. Kerem KORAMAZ

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI

Öğr. Gör. Miray BOĞA

İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER

FAKÜLTE BURS VE ÖDÜL KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsün TANYELİ

 

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER (Eş Başkan)
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Miray BOĞA
İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA(Eş Başkan)
ÖĞRENCİ STAJ KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. V. Gül CEPHANECİGİL

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Özhan ERTEKİN
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Özge CORDAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Melih BOZKURT
Koordinatör – Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Demet ARSLAN DİNÇAY
ERASMUS-SOKRATES ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Figen GÜL

 

Doç. Dr. Sema ALAÇAM (Bölüm Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge AR

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KANAN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Zeynep GÜNAY (Bölüm Koordinatörü)

 

Doç. Dr. Eda BEYAZIT İNCE

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Demet ORUÇ

Endüstriyel Tasarım Bölümü Prof. Dr. Şebnem TİMUR
İç Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Emine GÖRGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜN

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demet ARSLAN DİNÇAY
ÇAP ve YANDAL KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Alpin YENER (Başkan)

 

Doç. Dr. Dilek YILDIZ

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eren KÜRKÇÜOĞLU
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi KORAY GELMEZ
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Emine GÖRGÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ
FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Zeynep KUBAN TOKGÖZ (Başkan)

 

Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER

Doç. Dr. Zeynep ERES

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. Azime TEZER

 

Doç. Dr. Serdar KAYA

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Banu GARİP

 

Doç. Dr. Özge CORDAN

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK

SOSYAL, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU

Doç. Dr. Fatma Pınar ÇAKMAK

Öğr. Gör. Dr. Şule Filiz AKŞİT

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Hatice AYATAÇ
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI

Dr. Öğr. Üyesi KORAY GELMEZ

İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Banu GARİP

 

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK

 

Dr. Öğr. Üyesi Melih BOZKURT

FAKÜLTE ARŞİV KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Zeynep KUBAN

Prof. Dr. Belkıs ULUOĞLU

Prof. Dr. Turgut SANER

Dr. Öğr. Üyesi M. Cem ALTUN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. M. Handan TÜRKOĞLU
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ece ARIBURUN KIRCA
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Özge CORDAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Demet ARSLAN DİNÇAY

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR
A3 FAKÜLTE SERGİ, KOLOKYUM VE KATALOG KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Hakan YAMAN

 

Arş. Gör.Dr. Hakan TONG

Arş. Gör.Dr. Sevgi TÜRKKAN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. T. Kerem KORAMAZ
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Layika Ney Ece ARIBURUN KIRCA
İç Mimarlık Bölümü  
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ
Dekanlık Arş. Gör.Dr. İmge AKÇAKAYA WAITE

 

Dr. Öğr. Üyesi Ethem GÜRER

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demet ARSLAN DİNÇAY
ATIK DÖNÜŞÜM, ÇEVRE KORUMA VE HURDA KOMİSYONU
Prof. Dr. Azime TEZER (Başkan)

 

Öğr. Gör. Mehmet ERKÖK

Öğr. Gör. Atilla AYDOĞDU

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

İdare Amiri Hüseyin DOĞAN

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PL. (ADYP) KOMİSYONU

Prof. Dr. M. Handan TÜRKOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Yegan KAHYA

Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK

Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN

Doç. Dr. Seda Kundak

Doç. Dr. Nuri SERTESER

Dr. Öğr. Üyesi M. Cem ALTUN

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

Fakülte Sekreteri Meryem Dikili

İdare Amiri Hüseyin Doğan

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY

 

Doç. Dr. Göksenin İNALHAN

Arş. Gör.Dr. Sevgi TÜRKKAN

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

İdare Amiri Hüseyin DOĞAN

MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ (MÜZE) KOMİSYONU
Doç. Dr. Aras NEFTÇİ

 

Öğr. Gör. Celal KOLAY

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

FAKÜLTE AKREDİTASYON, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN

 

Prof. Dr. Mine ÖZKAR

Doç. Dr. Fatma Pınar ÇAKMAK

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN

 

Doç. Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇELİKOĞLU
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Emine GÖRGÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK
MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Dekanlık Prof. Dr. Mehmet Murat GÜL (Dekan- Başkan)

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KÜÇÜKSAYRAÇ (Dekan Yrd.)

Meryem DİKİLİ (Fakülte Sekrt.)

Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Fatma Pınar ÇAKMAK
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Koray GELMEZ
(Bölüm Bşk. Yrd.)
İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜN
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK
Fakülte Araştırma Gör. Temsilcisi Arş. Gör. Safiye Elif SERDAR YAKUT
TEMEL STÜDTO (TES) EĞİTİMİ, PROGRAMI VE ÇIKTILARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Yüksel DEMİR

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü

Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Ayşe Sema KUBAT

Dr. Öğr. Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Şebnem TİMUR (Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR

İç Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Ervin GARİP (Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Banu GARİP

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY (Peyzaj Mim. Böl. Başk.)

Doç. Dr. Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA

KURUMSAL KİMLİK ve SOSYAL MEDYA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR (Kom. Başk.)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK

Öğr. Gör. Çağrı Gizem VARLI

Arş. Gör. Betül ŞAHİN