İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLAR

AF, YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Aygül AĞIR

Doç. Dr. Fatma ERKÖK

Doç. Dr. Fatih YAZICIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Umut ALMAÇ

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

Doç. Dr. T. Kerem KORAMAZ

Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Miray BOĞA
İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Bahadır NUMAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
FAKÜLTE BURS VE ÖDÜL KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsün TANYELİ

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER (Eş Başkan)
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr.Gör. Miray BOĞA
İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA(Eş Başkan)
ÖĞRENCİ STAJ KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Yıldız SALMAN
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Özhan ERTEKİN
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Özge CORDAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Melih BOZKURT
Koordinatör – Dekan Yrd. Dr.Öğr. Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL
ERASMUS-SOKRATES ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Figen GÜL

Doç. Dr. Sema ALAÇAM

Dr.Öğr. Üyesi Bilge AR

Dr.Öğr. Üyesi Aslı KANAN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. Zeynep GÜNAY

Doç. Dr. Eda BEYAZIT İNCE

Dr.Öğr. Üyesi Gülden Demet ORUÇ

Endüstriyel Tasarım Bölümü Prof. Dr. Şebnem TİMUR
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Emine GÖRGÜL

Öğr. Gör. Dr. Bahadır NUMAN

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ
Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL
ÇAP ve YANDAL KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Alpin YENER (Başkan)

Doç. Dr. Dilek YILDIZ

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Eren KÜRKÇÜOĞLU
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi KORAY GELMEZ
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Emine GÖRGÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ
FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof.Dr. Zeynep KUBAN TOKGÖZ (Başkan)

Doç.Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU

Doç.Dr. Tan Kamil GÜRER

Doç. Dr. Zeynep ERES

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof.Dr. Azime TEZER

Doç. Dr. Serdar KAYA

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Banu GARİP

Doç. Dr. Özge CORDAN

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA

Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK

SOSYAL, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Şule Filiz AKŞİT

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Pınar ÇAKMAK

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç.Dr. Hatice AYATAÇ
Endüstriyel Tasarım Bölümü Doç. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi KORAY GELMEZ
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Banu GARİP

Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK

Dr.Öğr.Üyesi Melih BOZKURT

FAKÜLTE ARŞİV KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Zeynep KUBAN TOKGÖZ
Prof. Dr. Belkıs ULUOĞLU

Prof.Dr. Turgut SANER

Dr.Öğr. Üyesi M. Cem ALTUN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. M. Handan TÜRKOĞLU
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ece ARIBURUN KIRCA
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Özge CORDAN

Mimar Dr. Demet DİNÇAY

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR
A3 FAKÜLTE SERGİ, KOLOKYUM VE KATALOG KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Hakan YAMAN

Arş.Gör.Dr. Hakan TONG

Arş.Gör.Dr. Sevgi TÜRKKAN

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Doç. Dr. T. Kerem KORAMAZ
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ece ARIBURUN KIRCA
İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Sonya GRACE TURKMAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ
Dekanlık Arş.Gör.Dr. İmge AKÇAKAYA WAITE

Dr.Öğr. Üyesi Ethem GÜRER

Dekan Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL
ATIK DÖNÜŞÜM, ÇEVRE KORUMA VE HURDA KOMİSYONU
Prof. Dr. Azime TEZER (Başkan)

Öğr. Gör. Mehmet ERKÖK

Öğr. Gör. Atilla AYDOĞDU

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

İdare Amiri Hüseyin DOĞAN

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PL. (ADYP) KOMİSYONU
Prof. Dr. M. Handan TÜRKOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Yegan KAHYA

Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK

Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN

Doç. Dr. Seda Kundak

Doç.Dr. Nuri SERTESER

Dr.Öğr. Üyesi M. Cem ALTUN

Dekan Yardımcısı  Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

Fakülte Sekreteri Meryem Dikili

İdare Amiri Hüseyin Doğan

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU
Dr.Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY

Doç.Dr. Göksenin İNALHAN

Arş.Gör.Dr. Sevgi TÜRKKAN

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

İdare Amiri Hüseyin DOĞAN

MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ  (MÜZE) KOMİSYONU
Doç.Dr. Aras NEFTÇİ

Öğr.Gör. Celal KOLAY

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elmira Ayşe GÜR

FAKÜLTE AKREDİTASYON, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN

Prof. Dr. Mine ÖZKAR

Dr.Öğr. Üyesi Fatma Pınar ÇAKMAK

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN

Doç. Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Özge ÇELİKOĞLU
İç Mimarlık Bölümü Doç.Dr. Emine GÖRGÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK
MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Dekanlık Prof.Dr. Mehmet Murat GÜL (Dekan- Başkan)

Dr.Öğr. Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL (Dekan Yrd.)

Meryem DİKİLİ (Fakülte Sekrt.)

Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Fatma Pınar ÇAKMAK
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Prof.Dr. Fatih TERZİ
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Koray GELMEZ
(Bölüm Bşk. Yrd.)
İç Mimarlık Bölümü Doç.Dr. S. Banu GARİP
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Ali ÖRNEK
Fakülte Araştırma Gör. Temsilcisi Arş.Gör. Rümeysa CEYLAN