İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLAR

AF, YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Fatma ERKÖK (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatih YAZICIOĞLU

Doç.Dr. Nesip Ömer EREM

Dr. Öğr. Üyesi Umut ALMAÇ

Doç. Dr. Göksenin İNALHAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. T. Kerem KORAMAZ (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Seda KUNDAK

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇELİKOĞLU

İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER

FAKÜLTE BURS VE ÖDÜL KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TANYELİ (Bölüm Koordinatörü)

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Miray BOĞA
İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA
ÖĞRENCİ STAJ KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Ecem EDİS (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Nuri SERTESER

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Üstündağ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Özhan ERTEKİN
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Özge CORDAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Melih BOZKURT
Dekan Yrd. …..
ERASMUS-SOKRATES ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Sema ALAÇAM (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Bilge AR (Koordinatör Yrd.)

Öğr. Gör. Dr. Elif Sezen YAĞMUR KİLİMCİ (Koordinatör Yrd.)

Doç. Dr. Zeynep ERES ÖZDOĞAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Zeynep GÜNAY (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Eda BEYAZIT İNCE

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Demet ORUÇ

Endüstriyel Tasarım Bölümü Prof. Dr. Şebnem TİMUR
İç Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Seniye Banu GARİP

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ikhwan KIM (Bölüm Koordinatörü)
Dekan Yardımcısı …..
ÇAP ve YANDAL KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Dilek YILDIZ (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Sevil YAZICI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Hasan Serdar KAYA
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi KORAY GELMEZ
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Emine GÖRGÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ
FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Yüksel DEMİR (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER

Doç. Dr. Derya GÜLEÇ ÖZER

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Fatih TERZİ (Bölüm Koordinatörü)

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Ethem GÜRER
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr. Melih BOZKURT

SOSYAL, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Gül Koçlar ORAL (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Hatice AYATAÇ (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Eda ÜNLÜ YÜCESOY

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Öğr. Gör. Çağrı Gizem VARLI (Bölüm Koordinatörü)

Arş.Gör.Dr. Demet GÜNAL ERTAŞ

İç Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr. Melih BOZKURT

FAKÜLTE ARŞİV KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Zeynep KUBAN (Bölüm Koordinatörü)

Prof. Dr. Belkıs ULUOĞLU

Prof. Dr. Turgut SANER

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ece ARIBURUN KIRCA
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Özge CORDAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Fakülte Koordinatörü Öğr. Gör. Füsün Ece FERAH ÖZÜER
Dekan Yardımcısı ….
A3 FAKÜLTE SERGİ, KOLOKYUM VE KATALOG KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü Arş. Gör.Dr. Hakan TONG (Bölüm Koordinatörü)

Arş. Gör.Dr. Sevgi TÜRKKAN

Arş. Gör. Esra KAHVECİ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arş. Gör.Dr. İmge AKÇAKAYA WAITE
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Layika Ney Ece ARIBURUN KIRCA
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Ethem GÜRER
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU
Dekanlık

Prof. Dr. T. Kerem KORAMAZ (Bölüm Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL

Dekan Yardımcısı …..
TES Araş. Gör. Dr. Meltem BASLO
ATIK DÖNÜŞÜM, ÇEVRE KORUMA VE HURDA KOMİSYONU
Prof. Dr. Azime TEZER (Başkan)

Öğr. Gör. Atilla AYDOĞDU

Öğr. Gör. Salih ÖZDEMİR

Dekan Yardımcısı …..

İdare Amiri Ekrem BARANSEL

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PL. (ADYP) KOMİSYONU

Prof. Dr. M. Handan TÜRKOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ

Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK

Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN

Prof. Dr. Yegan KAHYA

Prof. Dr. Emine Ferhan Gezici KORTEN

Doç. Dr. Seda KUNDAK

Doç. Dr. Nuri SERTESER

Dekan Yardımcısı …..

Fakülte Sekreteri Mine KUMBARACI

İdare Amiri Ekrem BARANSEL

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Hatice AYATAÇ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Cem ALPPAY

Doç. Dr. Göksenin İNALHAN

Arş. Gör.Dr. Sevgi TÜRKKAN

Dekan Yardımcısı …..

İdare Amiri Ekrem BARANSEL

MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ (MÜZE) KOMİSYONU
Doç. Dr. Aras NEFTÇİ (Başkan)

Dekan Yardımcısı …..

FAKÜLTE AKREDİTASYON, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Sema ALAÇAM (Bölüm Koordinatörü)

Prof. Dr. Mine ÖZKAR

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Pınar ÇAKMAK

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI

Doç. Dr. Eda YÜCESOY

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem ALPPAY
İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Ethem GÜRER
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Elif KISAR KORAMAZ 
MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Dekanlık ….. (Dekan- Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Elif KÜÇÜKSAYRAÇ (Dekan Yrd.)

Mine KUMBARACI (Fakülte Sekrt.)

Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Sevil YAZICI
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem ALPPAY
İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr. Elif KISAR KORAMAZ 

Fakülte Araştırma Gör. Temsilcisi Arş. Gör. Burak BELLİ
TEMEL STÜDTO (TES) EĞİTİMİ, PROGRAMI VE ÇIKTILARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Dekanlık ….. (Dekan- Başkan)

….. (Dekan Yrd.)

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Yüksel DEMİR (Bölüm Koordinatörü)

Prof. Dr. Mine ÖZKAR KABAKÇIOĞLU

Doç. Dr. Aslıhan ŞENEL

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem DEMİREL EREN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Hasan Serdar KAYA

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Çiğdem KAYA (Bölüm Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR

İç Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Ervin GARİP (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Özge CORDAN

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY (Bölüm Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA

TES Koordinasyon Prof. Dr. Mine ÖZKAR KABAKÇIOĞLU (TES1-2 Koordinatörü)

 

Prof. Dr. T. Kerem KORAMAZ (TES3 Koordinatörü)

KURUMSAL KİMLİK ve SOSYAL MEDYA KOMİSYONU

Öğr. Gör. Çağrı Gizem VARLI (Koordinatör)

Arş. Gör. Betül ŞAHİN

Öğr. Gör. Salih ÖZDEMİR

Ozan. BÜK