İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-2021 STRATEJİK PLANI

 

Misyon/Özgörev

İTÜ Mimarlık Fakültesinin misyonu; çağdaş, katılımcı, araştırmacı, ulusal ve küresel düzeyde yenilikçi, rekabet edebilen niteliklerde disiplinlerarası çalışma pratiğine sahip meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir.

Vizyon/Özgörüş

İTÜ Mimarlık Fakültesinin vizyonu disiplinlerarası işbirliğine açık, yenilikçi ve girişimci, ulusal ve küresel düzeyde öncü bir kurum olmaktır.

Değerler

  • Karar alma süreçlerinde katılımcı ve şeffaftır.
  • Kararlarını bilimsel yöntemlere, tam ve doğru bilgiye dayandırır.
  • Hedeflerinde ulusal ve küresel düzeyde yenilikçiliği
  • Eğitimde, bilimsel çalışmalarda ve projelerde disiplinlerarası yaklaşımı ve takım çalışmasını
  • Toplumsal sorumluluğunun farkında doğal ve kültürel değerlere saygılı, etik duygusuna sahip ve çevreye saygılıdır.
  • Çalışmalarda birey, aile, toplum ve çevre sağlığını bütüncül olarak gözetir.
  • Sağlıklı iletişim ortamının oluşmasını destekler.

İTÜ Mimarlık Fakültesi 2017-2021 Stratejik Planını indirmek için tıklayınız.