ETİK KURUL

İTÜ Etik kurulları insanlardan veri ve örnek toplamayı gerektiren, anket, inceleme, alan çalışması ve deney içeren araştırmaların, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel etik ilkelere ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için görev yaparlar. Bu nedenle incelenecek araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemeden gerçekleştirilmesini sağlamak hedef alınmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

http://sbinarek.itu.edu.tr/

Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

https://sminarek.itu.edu.tr/