İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Personel (Özlük) İşleri Süreçleri

Akademik Personel Atama Süreci
İdari Kadro Başvuru Değerlendirme ve Atama Süreci
Personel İzin Süreci
Akademik Personel Süre Uzatma Süreci
Görevden/Kadrodan Ayrılma Süreci
Akademik Personel Görevlendirme Süreci
Akademik Teşkilat Atama Süreci
Personelin İntibak Süreci
Yabancı Uyruklu Öğr.Elemanı Alım Süreci
Akademik ve İdari Personel Disiplin Süreci
Akademik ve İdari Personelin Terfi Süreci
İdari Kadroların İptal-İhdas Çalışması Süreci
Fakülte-Enstitü Kurulu/ Fakülte-Enstitü Yönetim Kurulu Süreçleri
Evrak Kayıt İşlemleri Süreci
İdari Personel Yan Ödeme Süreci

Yazı İşleri Süreçleri

Gelen Evrak Süreci

FYK ve FKK Süreçleri

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci

Öğrenci İşleri Süreçleri

Burs İşlemleri Süreci
Çap Kredi Düşürme Süreci
Çap, Yandal ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci
Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görevlendirme Süreci
Öğrenci Danışmanı Atanması Süreci
Ders Başarı Değerlendirme Formlarının Hazırlanması Süreci
Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci
Ders Programları Hazırlama Süreci
Dersin Ön Koşullarının Güncellenmesi Süreci
Ders Denklik Süreci
Erasmus Giden Öğrenci Süreci
Gözetmen Görevlendirme Süreci
Harçsız Pasaport Alma Yazısı Talebi Süreci
İzin Süreci
Kredi Değişikliği Süreci
Mazeret Sınavi Talebi Süreci
Diploma Alma ve Mezuniyet (Diploma) Töreni Süreci
Öğrenci Disiplin Soruşturmasi Süreci
Özel Öğrenci (İTÜ’ye Gelen) Süreci
Özel Öğrenci (İTÜ’den Giden) Süreci
Sınav Sonucuna İtiraz Süreci
Staj İşlemleri Süreci
Teknik Gezi Süreci
Lisans Ders İntibak İşlemleri Süreci
Yeni Ders Açma Kapama Süreci
Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarının Belirlenmesi
Akademik Takvim Oluşturma Süreci
Lisans Program Açma Süreci
Final Sinav Programı Oluşturma Süreci
YKS ve Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanlarinin Belirlenmesi Süreci
İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çap Ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci

Maaş İşleri Süreçleri

Maaş Ödeme
Jüri Üyeliği Ödemesi
Maaş Farkları Ödeme
Kadrolu Personel Sigorta
Sözleşmeli Personelin Maaş Süreci
Ek Ders Ödeme
Kıst Maaş Ödeme Süreci
Çocuk Yardımı

Taşınır Kayıt Süreçleri

Taşınır Giriş Süreci
Taşınır Hurdaya Ayırma
Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi
Taşınır Yılsonu Sayımı

Satın Alma Süreçleri

Mal Hizmet Alımı Süreci
Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
Geçici Görev Yolluğu Ödeme
Telefon Faturalarının Ödenmesi

Yardımcı Doçentler Görev Süresi Uzatım Süreci
Akademik Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
2547 60B Maddesi Uyarınca Atama Süreci
Akademik Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri Süreci
Askerlik Dönüş Süreci
Doğum Öncesi İzin Süreci
Doğum Sonrası İzin Süreci
Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Süreci
Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Dönüş Süreci
Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Süreci
Emeklilik Süreci
Hizmet Birleştirme Süreci
Hizmet Borçlanması Süreci
İdari Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
İdari Görev Dekan ve Yardımcıları_Enstitü Müdürü ve Yardımcıları_Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları Süreci
İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
İdari Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
İstifa Süreci
Kadro Talep Süreci
Malulen Emeklilik Süreci
Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatım Süreci
Öğretim Elemanları Öğrenim Değişikliği Süreci
Öğretim Elemanlarının Başvuru ve Atama Süreci
Ölüm Halinde Emeklilik Süreci
Profesör ve Doçent Atama Süreci
Sözleşmeli Yabanı Uyruklu ÖE görevlendirilme Süreci – Kopya
Hastalık-Refakat İzni Süreci
Maaşsız İzin Süreci
Yurtdışı Doktora Eğitimi Görevlendirme Süreci
Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci
Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci
Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci
Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci
Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci
Teknokent Görev.Süreci
Misafir Öğr.Üye.Görev.Süreci
İdari Pers.Görev.Süreci
31.mad.Ek Ders Görev.Süreci
Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci
Ek Ders (40a-Kurumiçi) Görev.Süreci
Ek Ders (40a,c,d) Görev.Süreci
Ek ders (40b) Görev.Süreci
DönerSermaye (37.mad.) Görev.Süreci
38. mad.görev. süreci
Yıllık İzin Süreci
Mazeret İzni Süreci