A|Z ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

“A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture” OPEN ACCESS dergidir. Derginin 4. Cilt 1. Sayısından itibaren yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek ve çıktı almak için https://www.az.itu.edu.tr/ bağlantısını kullanabilirsiniz.

A|Z yılda iki kez İngilizce yayınlanır ve tasarım, planlama, araştırma, eğitim, teknoloji, tarih ve sanat konularındaki akademik, bilimsel makalelere ve kitap eleştirilerine açıktır.

AMAÇ: A|Z ulusal ve uluslararası çalışmaları yayınlayarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, tasarımcılar ve plancıların derginin okuyucu ve yazar kitlesini oluşturması hedeflenmektedir.

KAPSAM: A|Z dergisinin üç bölümü bulunacaktır. Her sayıda dünyada gündemde olan veya gündemde olması beklenen ulusal ve uluslararası bir konu dosya olarak sunulacaktır. Derginin ikinci bölümü olan kuram ise dosya konusu ile bağlantılı olmayan makalelerden oluşacaktır. Bu iki bölümde yer alacak makaleler hakem onaylıdır. Kitap Eleştiri bölümü hakem onayı olmadan yayın kurulu kararı ile yayına alınan kitap eleştirilerini kapsayacaktır.

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:
SCOPUS, ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek.