ARAŞTIRMA OLANAKLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eylül 2017 tarihinde “Araştırma Üniversitesi” ünvanına değer görülmüştür. Üniversitemiz AR-GE faaliyetlerini en üst düzeye çıkarma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda Mimarlık Fakültesi üyeleri bir yandan araştırmalarını ulusal ve uluslararası platformlara taşırken bir yandan da üniversitemiz bünyesinde bulunan araştırma merkezleri, Fakülte ve bölümlerde faaliyet gösteren laboratuvarlar ile üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmektedir. İTÜ mimarlık alanında 2018 yılında URAP ve QS dünya üniversiteleri sıralamalarında ilk 100 üniversitenin içinde yer almıştır. Hedefimiz ulusal ve uluslararası alanda araştırma hacmimizi geliştirmek ve nitelikli, katma değer yaratan araştırmalara imza atmaktır.

114K279 no’lu “Toplu Konut Birimleri İçin Esnek İç Mekan Tasarımına Yönelik Kullanıcı Odaklı Bir Model Araştırması: Kentsel Dönüşüm Konutları” konulu araştırma, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde yürütülmüştür.
Araştırma Projesi Ekibi: Nilüfer Sağlar Onay (Yürütücü), S. Banu Garip (Araştırmacı), Ervin Garip (Araştırmacı), Orkan Güzelci (Bursiyer), Serkan Kocabay (Bursiyer), Fatma Karakaya (Bursiyer), Rojda Edebali (Bursiyer), Aleyna Tunçer (Bursiyer), Rabia Alpargu (Bursiyer).

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Bilimsel Araştırma Projeleri birimi İstanbul Teknik  Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.
http://bap.itu.edu.tr/

İTÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS)

BAPSİS, BAP bünyesinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak; araştırmacıların belirlenen takvime uygun olarak başvuru yapabilecekleri ve devam eden projeleri kapsamında tüm işlemlerini herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir süreç yönetim sistemidir.
http://bapsis.itu.edu.tr/

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır.   İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan İTÜNOVA TTO, ‘bilgi’yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemektedir.

Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla Şubat 2013 tarihinde kurulan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., TÜBİTAK’ın 1513 Çağrısı desteğiyle Ocak 2014 itibariyle İTÜNOVA TTO olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. İTÜ’nün ‘Teknoloji Transfer Ofisi’ olarak tanımlanan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.; İTÜ, İTÜ Vakfı ve İTÜ ARI Teknokent hissedarlığında, özellikle bir ‘şirket’ olarak konumlandırılmış olup hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunmaktadır.
http://www.itunovatto.com.tr/