JCoDe JOURNAL OF COMPUTATIONAL DESIGN

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, “JCoDe Journal of Computational Design/Hesaplamalı Tasarım” OPEN ACCESS elektronik bir dergidir. Derginin 1. Sayısından itibaren yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek ve çıktı almak için www.jcode.itu.edu.tr bağlantısını kullanabilirsiniz.

JCoDe yılda iki kez İngilizce ve Türkçe özetle yayımlanır ve hesaplamalı tasarım, planlama, araştırma ve eğitim konularındaki akademik, bilimsel makaleler ve kitap eleştirilerine açıktır.

AMAÇ: JCoDe konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmaları ve aynı zamanda lisansüstü tezlerden üretilen makaleleri yayımlayarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Dergide yayımlanacak olan makalelerin konu alanında yeni bir bilgi sunması ya da mevcut bilgiye yeni bir yaklaşım getirmesi, sunulan konunun, alandaki öneminin vurgulanması ve derin bir araştırmanın sonuçlarını yansıtması gerekir.

HEDEF KİTLE: Akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, tasarımcılar, plancılar, bilişim ve üretim teknolojisi profesyonelleri derginin yazar ve okuyucu kitlesini oluşturur

KAPSAM: JCode dergisinin iki bölümü bulunmaktadır. Derginin ana omurgasını özgün, nitelikli bilimsel makaleler oluşturmaktadır. Ayrıca gündemde olan veya gündemde olması beklenen ulusal veya uluslararası bir konu, özel temalı sayı olarak yayımlanabilir. Dergide yer alacak tüm makaleler hakem onaylıdır. Derginin ikinci kısmını Kitap Eleştiri bölümü oluşturur ve hakem onayı olmadan sorumlu müdür (editör) kararı ile yayına alınan kitap eleştirilerini kapsar.

Dergipark erişimi için tıklayınız.