Yönetim

Fakülte Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Murat GÜL Dekan
Prof. Dr. Ayşe Nil TÜRKERİ Mimarlık Böl. Bşk
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN Şehir ve Bölge Pl. Böl. Bşk.
Prof. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI Endüstriyel Tasarım Böl. Bşk.
Doç. Dr. Ervin GARİP İç Mimarlık Böl. Bşk.
Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNCAY Peyzaj Mimarlığı Böl. Bşk.
Prof. Dr. Ayşe Lale BERKÖZ
Prof. Dr. Hakan YAMAN
Prof. Dr. Gülden ERKUT
Doç.Dr. Nesip Ömer EREM
Doç.Dr. Dilek YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR
Araş. Gör. Safiye Elif SERDAR YAKUT Araş. Gör. Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi
Mine KUMBARACI Fak. Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Murat GÜL Dekan
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
Prof. Dr. Mine ÖZKAR KABAKÇIOĞLU
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN
Doç. Dr. Özge CORDAN
Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Dr. Öğr. Üyesi F. Pınar ÖZEMİR
Araş. Gör. Safiye Elif SERDAR YAKUT Araş. Gör. Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi
Mine KUMBARACI Raportör