Yönetim

Fakülte Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Murat GÜL Dekan
Prof. Dr. Yüksel DEMİR Mimarlık Böl. Bşk.
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN Şehir ve Bölge Pl. Böl. Bşk.
Prof. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI Endüstriyel Tasarım Böl. Bşk.
Doç. Dr. Ervin GARİP İç Mimarlık Böl. Bşk.
Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNCAY Peyzaj Mimarlığı Böl. Bşk.
Prof. Dr. Aygül AĞIR
Prof. Dr. Hüsnü Murat GÜNAYDIN
Doç.Dr. Nesip Ömer EREM
Doç.Dr. Dilek YILDIZ
Araş. Gör. Burak BELLİ Araş. Gör. Temsilcisi
Berzan SÖNMEZ Öğrenci Temsilcisi
Mine KUMBARACI Fak. Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Murat GÜL Dekan
Prof. Dr. Mine ÖZKAR KABAKÇIOĞLU
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN
Doç. Dr. Özge CORDAN
Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Dr. Öğr. Üyesi F. Pınar ÖZEMİR
Araş. Gör. Burak BELLİ Araş. Gör. Temsilcisi
Berzan SÖNMEZ Öğrenci Temsilcisi
Mine KUMBARACI Raportör