Yönetim

Fakülte Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Murat GÜL Dekan
Prof. Dr. M.Birgül ÇOLAKOĞLU Mimarlık Böl. Bşk
Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI Şehir ve Bölge Pl. Böl. Bşk.
Prof. Dr. Şebnem TİMUR Endüstriyel Tasarım Böl. Bşk.
Doç. Dr. Ervin GARİP İç Mimarlık Böl. Bşk.
Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA Peyzaj Mimarlığı Böl. Bşk.
Prof. Dr. Ayşe Lale BERKÖZ
Prof. Dr. Hakan YAMAN
Prof. Dr. Gülden ERKUT
Doç.Dr. Nesip Ömer EREM
Doç.Dr. Dilek YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR
Araş. Gör. İnanç ŞENCAN
Öğrenci Temsilcisi
Meryem DİKİLİ Fak. Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Murat GÜL Dekan
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
Prof. Dr. Mine ÖZKAR KABAKÇIOĞLU
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN
Doç. Dr. Ervin GARİP
Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA
Dr. Öğr. Üyesi F. Pınar ÖZEMİR
Araş. Gör. İnanç ŞENCAN Araş. Gör. Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi
Meryem DİKİLİ Raportör