LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

Fakülte Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak beş bölümden oluşmaktadır. Beş farklı lisans eğitimi yanısıra 17 yüksek lisans programı, üç adet tezsiz yüksek lisans programı ve dokuz adet doktora programıyla Lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir.

Mimarlık Anabilim Dalı

  • Restorasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilişim Anabilim Dalı

Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı

Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı

İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Disiplinlerarası Programlar