LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

Fakülte Mimarlık bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı beş bölümden oluşmaktadır. Beş farklı lisans eğitimi yanısıra 16 yüksek lisans programı, üç adet tezsiz yüksek lisans programı ve dokuz adet doktora programıyla Lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir.

Mimarlık Anabilim Dalı (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Bilişim Anabilim Dalı (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

İç Mimarlık Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Disiplinlerarası Programlar