005

Tarihçe

Mimarlık Fakültesi’nin tarihçesi, “Hendese-i Mülkiye Mektebi” olarak kurulduğu 1884 yılına kadar uzanmaktadır.1900’lerin başında “Nafıa nezareti” ne bağlı olarak Yol, Demiryolu, Su İşleri ve İnşaat-Mimarlık şubelerine ayrılmış olan eğitimin Mimarlık şubesi, 1944 Yılında Mimarlık Fakültesi’ne dönüşmüştür. Mimarlık Fakültesi , 5 Bölüm ile lisans düzeyinde, 11 Anabilim Dalına bağlı 20 adet lisansüstü program ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Eğitim

Zamanla kadrolarını genişleten Mimarlık Fakültesi bugün Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Beş farklı lisans eğitiminin yanısıra 16 yüksek lisans programı, 3 adet tezsiz yüksek lisans programı ve 9 adet doktora programıyla Lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir.

2012-2013 Eğitim öğretim yılında Lisans düzeyinde toplam 1946 , Lisans üstü düzeyde ise toplam 1978 öğrencimiz bulunmaktadır.

Yerleşke

İstanbul’un tarihi merkez bölgesinde yer alan Mimarlık Fakültesi, hem şehir içindeki merkezi konumu, hem de metro, denizyolu ulaşımı gibi farklı ulaşım alternatiflerinin de yakın olması nedeni ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım açısından önemli avantajlara sahiptir.
İTÜ Mimarlık Fakültesi 52.000 m² toplam alanı bulunan Taşkışla Yerleşkesini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, İTÜ Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü ve İTÜ Bilim Merkezi ile birlikte kullanmaktadır.