İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Mal Hizmet Alımı
Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
Geçici Görev Yolluğu Ödeme
Telefon Faturalarının Ödenmesi

Taşınır Giriş Süreci
Taşınır Hurdaya Ayırma
Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi
Taşınır Yılsonu Sayımı

Maaş Ödeme
Jüri Üyeliği Ödemesi
Maaş Farkları Ödeme
Kadrolu Personel Sigorta
Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme
Ek Ders Ödeme
Kıst Maaş Ödeme Süreci
Çocuk Yardımı
Bitirme Tasarım Projesi Süreci
Burs İşlemleri Süreci
ÇAP Kredi Düşürme Süreci
ÇAP,Yandal,Yatay Geçiş Kon.Belir.Süreci
Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görev. Süreci
Danışman Atanması Süreci
Ders Başarı Değerlendirme Süreci
Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci
Ders Prog.Hazır.Süreci
Dersin Ön Koşul.Güncel.Süreci
Dikey Geçiş Kabul İşlemleri Süreci
Erasmus Süreci
Gözetmen Görev.Süreci
Harçsız Pasaport Süreci
İzin Süreci
Kredi Artırımı Süreci
Mazeret Sınavı Talebi Süreci
Mezuniyet (Diploma) Töreni Süreci
Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci
Özel Öğrenci (Başka bir Yükseköğ.Kurum.öğren.) Süreci
Özel öğrenci (İTÜ öğrencisi) Süreci
Sınav Sonucuna İtiraz Süreci
Staj İşlemleri Süreci
Teknik Gezi Süreci
Yatay-Dikey Geçiş İntibak İşlemleri Süreci
Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kabulü Süreci
Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Belirleme Süreci

Yardımcı Doçentler Görev Süresi Uzatım Süreci
Akademik Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
2547 60B Maddesi Uyarınca Atama Süreci
Akademik Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri Süreci
Askerlik Dönüş Süreci
Doğum Öncesi İzin Süreci
Doğum Sonrası İzin Süreci
Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Süreci
Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Dönüş Süreci
Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Süreci
Emeklilik Süreci
Hizmet Birleştirme Süreci
Hizmet Borçlanması Süreci
İdari Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
İdari Görev Dekan ve Yardımcıları_Enstitü Müdürü ve Yardımcıları_Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları Süreci
İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
İdari Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
İstifa Süreci
Kadro Talep Süreci
Malulen Emeklilik Süreci
Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatım Süreci
Öğretim Elemanları Öğrenim Değişikliği Süreci
Öğretim Elemanlarının Başvuru ve Atama Süreci
Ölüm Halinde Emeklilik Süreci
Profesör ve Doçent Atama Süreci
Sözleşmeli Yabanı Uyruklu ÖE görevlendirilme Süreci – Kopya
Hastalık-Refakat İzni Süreci
Maaşsız İzin Süreci
Yurtdışı Doktora Eğitimi Görevlendirme Süreci
Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci
Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci
Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci
Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci
Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci
Teknokent Görev.Süreci
Misafir Öğr.Üye.Görev.Süreci
İdari Pers.Görev.Süreci
31.mad.Ek Ders Görev.Süreci
Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci
Ek Ders (40a-Kurumiçi) Görev.Süreci
Ek Ders (40a,c,d) Görev.Süreci
Ek ders (40b) Görev.Süreci
DönerSermaye (37.mad.) Görev.Süreci
38. mad.görev. süreci
Yıllık İzin Süreci
Mazeret İzni Süreci

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci

Gelen Evrak Süreci