Fakülte Mimarlık bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı 5 bölümden oluşmaktadır. Beş farklı lisans eğitimi yanısıra 16 yüksek lisans programı, 3 adet tezsiz yüksek lisans programı ve 9 adet doktora programıyla Lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mimarlık Anabilim Dalı

Bilişim Anabilim Dalı

Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Disiplinlerarası Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü