Fakülte Mimarlık bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı 5 bölümden oluşmaktadır. Beş farklı lisans eğitimi yanısıra 16 yüksek lisans programı, 3 adet tezsiz yüksek lisans programı ve 9 adet doktora programıyla Lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Mimarlık Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Bilişim Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Enstitüsü)

İç Mimarlık Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Disiplinlerarası Programlar