ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, 1993 yılında, Türkiye’nin toplum ve endüstrisinin teknolojik altyapı, yönetim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilik açısından güçlü tasarımcılara duyulan gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştur.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Misyonunu şöyle tanımlamaktadır: Kullanım süreçleri, üretim ve pazarlamada yer alan tüm paydaşların ortak faydasını mesleki, etik ve çevresel duyarlılık çerçevesinde gözeterek yeni ürün ve sistemler yaratmak amacıyla tasarım bilgi ve teknolojilerini doğru kullanılabilen, tasarım becerilerinde yetkinleşmiş, yaratıcı, girişimci ve lider nitelikli endüstriyel tasarımcıların yetiştirilmesine yönelik lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim vermek; Ülke gereksinimleri ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, yeni bilgi ve yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çok disiplinli tasarım araştırmaları yapmak, sonuçları ilgili kesimlerle paylaşmak ve uygulamak; Endüstriyel tasarımın ülke kalkınmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında etkin bir şekilde kullanlmasını sağlamak amacıyla toplumun ilgili kesimlerine yönelik aktif bir tanıtım, bilgilendirme stratejisi oluşturmak ve bu yönde çalışmalarda bulunmak.

EĞİTİM

İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye’nin endüstriyel ve kültürel başkenti İstanbul’da lisans düzeyinde İngilizce, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde İngilizce ve Türkçe olarak tasarım eğitimi vermektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimde tasarımın kullanıcı odaklılık, inovasyon (teknolojik ve sosyal), sürdürülebilirlik ve kültür konularıyla ilgisi vurgulanmaktadır. Lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Toplam ders sayısı 61 olup, bunların 12’si seçmeli, 49’u zorunludur. Derslerin toplam kredisi 157 dir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) programları mevcuttur. Yüksek Lisans programı 1989, Doktora programı ise 1996’dan bu yana devam etmektedir. Lisansüstü program disiplinlerarası ve araştırma odaklı yapısıyla endüstri ürünleri tasarımı dışında mühendislik, mimarlık, güzel sanatlar ve sosyal bilimler (pskoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) alanında lisans derecesine sahip adayların başvurularına da açıktır. Lisanüstü düzeyde tez/araştırma konularına bazı örnekler; maddi kültür, sürdürülebilirlik için tasarım, sosyal inovasyon, tasarım odaklı düşünce, zanaat, kullanıcı odaklı tasarım, tasarım tarihi, etkileşim tasarımı, tasarım politikaları, tasarım felsefesi, ve tasarım girişimciliğidir. Daha fazla bilgi için, lütfen websitesini ziyaret ediniz.

ERASMUS ANLAŞMALARI

(BE) West Flanders Uni.
(DE) Universitat Kassel, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe,
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
(FI) Aalto Uni.
(FR) Nantes Atlantique Tasarım Okulu
(GB) Sheffield Uni.
(IT) Università degli Studi di Roma: La Sapienza Università degli Studi di Ferrara, Milano Politeknik, Torino Politeknik
(NL) TU Delft
(SE) Lund Uni., Linnaeus Uni., Umea Uni.
(PT) Universidade de Lisboa, Universidade do Porto.

LİSANS DERS PLANI

Ders planı için tıklayınız.

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Tanıtım Dosyası

İTÜ – Endüstriyel Tasarım Bölümü Web Sitesi