Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı

Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarının misyonu; Peyzaj Mimarlığı disiplininin araştırma tabanlı olarak gelişimine ivme kazandırmak, peyzaj mimarlığı alanındaki küresel ölçekte gerçekleşen güncel gelişmeler ışığı altında araştırma- geliştirme potansiyelini yerel üzerinden geliştirmek, ekoloji, teknoloji ve sanat bileşkesinde peyzaj mimarlığı biliminin ve kültürünün gelişimine akademi vizyonu ile yön vermektir.

Bu misyon doğrultusunda laboratuvarın temel hedefleri; Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası platformda süregelen Peyzaj Mimarlığı araştırmalarını yaygınlaştırmak, “tasarımda mükemmeliyet” ilkesini araştırma tabanlı bir anlayışla geliştirmek, lisans ve lisansüstü öğrencilerini tanımlanacak olan bu araştırma ortamına dahil etme yoluyla eğitim alanına araştırma ruhunu entegre etmek ve Peyzaj Mimarlığı disiplinini bilimsel boyutta ileriye taşımaktır.

Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı, ülkemizde Peyzaj Tasarımını araştırma perspektifinde ele alarak geliştirmeyi hedefleyen bir birimdir. Laboratuvar kapsamında ele alınacak araştırma konuları; Peyzaj Mimarlığında Bilişim, Veri Tabanlı Peyzaj Tasarımı, Fark Bitki Örtüsü Indeksi (NDVI) ve iTree ile kent florası araştırmaları, Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri Peyzaj Mimarlığı Perspektifinden ele alınması,  Performans değerlendirmesi ve iyileştirilmesi, performansa dayalı peyzaj tasarımı,  ekolojik tasarım, peyzaj tasarım uygulamalarında ileri üretim yöntemlerinin kullanılması, sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin peyzaj temsilleri üzerinden geliştirilmesi gibi teknoloji eksenindeki yenilikleri peyzaj tasarıma alanına entegre etmeyi hedefleyen konulara ilaveten peyzaj tasarımında sosyal ve kültürel araştırmalar, kentsel, kırsal ve doğal alanların peyzaj mimarlığı perspektifiyle ele alınması, bu alanlara odaklanan peyzaj tasarım metotlarının geliştirilmesi, konu ile ilgili hizmet ve servislerin verilmesini kapsamaktadır.

Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarının vizyonu “Peyzaj Mimarlığı kültürünü çok disiplinli ve araştırma tabanlı olarak geliştirmek” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, ele alınacak konular tasarım ve planlama disiplinlerini dahil eden konular olmakla birlikte bilişim eksenindeki disiplinleri, doğa bilimleri, mühendislik, güzel sanatlar, çevre bilimler, sosyal bilimler gibi çok boyutlu ve çok sesli bir araştırma ortamının üretilmesi hedeflenmektedir.

Lab. Yöneticisi: Doç.Dr. Meltem ERDEM KAYA