ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, kuruluşundan bugüne, Türkiye’de planlama eğitimi ve mesleğine öncülük eden ve yön veren bir kurumdur. Bölümün Vizyonu, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde, üretken, saygın, yenilikçi, rekabetçi ve öncü bir bölüm olmaktır. Bölüm, bir araştırma üniversitesinin parçası olarak planlama eğitiminin ve araştırma-uygulama çalışmalarının kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik çabalarını kesintisiz sürdürmekte, kurumlararası, disiplinlerarası ve uluslararası çalışma anlayışıyla özgün ve nitelikli bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve rekabet edebilen, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, yenilikçi, saygın, yaratıcı ve üretken kadrosuyla öncü ve üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktaran kimliğini yansıtmaktadır.

 

 

EĞİTİM

1983-1984 öğretim yılından itibaren Türkiye’deki en geniş öğretim kadrosu ile hizmet vermekte olan Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı, geleceği yönlendirmek üzere yaşamı, toplumu ve mekanı kavrayabilen, sorgulayan, bütünleşik ilişkileri algılayabilen ve analitik düşünebilen; bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren; yeniliklerle kendisini geliştirebilen; eşitlikçiliği, toplum yararı ve kent hakkını ilke edinen geleceğin plancılarını yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir. Mesleğini yabancı dilde de uygulayabilen Şehir Plancıları yetiştirebilmek için 1997 yılından bu yana öğretim planındaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. 2010-2011 öğretim yılından itibaren %100 İgilizce öğretim başlamış bulunmaktadır. Program zorunlu, seçmeli ve proje derslerinden oluşmaktadır. Derslerin toplam kredisi 156 (240 AKTS) dır. Öğretim planı, uluslararası değişim programlarının yanısıra farklı disiplinler arasında çift anadal ve yandal programlarına katılımı da gözeterek tasarlanmıştır.
 
 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü; Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında, ikisi yüksek lisans ve biri doktora olmak üzere üç programa sahiptir. Bunlar Şehir Planlama ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programları ile Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programıdır. Bunların yanında Bölüm, Kentsel Tasarım, Afet Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme gibi farklı alanlarda disiplinlerarası yüksek lisans eğitimine öncülük etmektedir. Programların amacı, üst ölçekli sosyo-ekonomik planlama ve bu planlama kararlarını fiziksel mekâna yansıtacak tasarlama becerisine sahip, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, farklı disiplinlerle çalışabilen, liderlik niteliklerine sahip, çok yönlü düşünme, düşüncelerini sözlü ve yazılı iletebilme yeteneğine sahip, yeniliklere açık, entellektüel plancılar yetiştirmektir. Programında ders veya tez yürüterek görev üstlenen akademik kadronun uzmanlık alanlarındaki zengin çeşitlilik, öğrencilerin şehir ve bölge planlama alanında teorik ve uygulamaya dönük çeşitli güncel konular üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 
 
 
 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün güncel olarak 15 ülkeden 36 farklı üniversite ile Erasmus Programı kapsamında işbirliği bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için Bölüm Erasmus internet sitesi (http://cperasmus.wordpress.com) ziyaret edilebilir.

(A) Technische Universität Graz, Technische Universität Wien
(BE) Katholieke Universiteit Leuven
(DE) Brandenburgische TU Cottbus, Universität Stuttgart, HafenCity Universitat Hamburg, Bauhaus-Universitat Weimar, Hochschule für Technik Stuttgart, Fachhochschule Frankfurt am Main, University of Duisburg – Essen, Lübeck University of Applied Sciences, University of Kassel
(E) Univerdidad Politecnica de Valencia, Universitat de Barcelona, Universidad de Alicante
(F) Universite de Nantes UFR IGARUN, Ecole Spéciale D’Architecture – Paris
(GR) University of Thessaly, Harokopio University
(H) Szent István University, University of Szeged, University of Pecs
(I) Politecnico di Milano, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Sassari, Universita delgi Studi di Napoli Federico II, Universita IUAV di Venezia
(LT) Kaunas University of Technology
(NL) IHS-Rotterdam, University of Groningen
(NO) Norwegian University of Life Sciences
(P) Universidade Tecnica de Lisboa, Universiade de Aveiro
(PL) Nicolaus Copernicus University
(S)  Kung Tekniska Högskolan
(SL) Univerza V Ljubljani

Bölümün ayrıca aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Kore’nin bulunduğu farklı uluslararası anlaşmaları da bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için Uluslararası Ofis ziyaret edilebilir.

LİSANS DERS PLANI

(%30 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.
(%100 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.

 

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tanıtım Dosyası

İTÜ – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Web Sitesi