yapimalzemesiLabYAPI MALZEMESİ LABORATUVARI

Mimarlık Fakültesi içinde bulunan Yapı Malzemesi Laboratuvarını  lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kullanmakta ve döner sermaye işleri yapılmaktadır. Yapı Malzemesi Laboratuvarında öncelikle eğitim-öğretim programına uygun olarak lisans öğrencileri ile eğitim amaçlı deneyler yapılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları için gerekli deneyleri yapmaya yönelik alt yapı tamamlanmaya devam edilmektedir. Ayrıca  yapı malzemesi üretimi ve kalitesini kontrol için gerekli araştırmaların yapılmasına ve döner sermaye çerçevesinde gelen taleplere olanaklar elverdiği ölçüde cevap verilmeye çalışılmaktadır.  Araştırma konuları genel olarak mevcut yapı malzemelerinin geliştirilmesi ve yurt içi ham maddelerine dayalı yeni ürünlerin üretilme olanaklarının araştırılmasıdır. Laboratuarda rutin olarak yapılan deneyler fiziksel, mekanik, teknolojik özellikleri belirleyen deneyler ile optik araştırmalar şeklinde özetlenebilir. Ayrıca örnek hazırlama, yeni malzeme üretimi gibi hizmetler de yapılabilmektedir.  Laboratuvar rutin deneyler için sürekli açıktır. Harç hazırlama, mekanik, kimyasal ve fiziksel ölçüm bölümleri bulunmaktadır. Kullanım alanı 250 m2 olup; hassas ölçüm ve seminer, mekanik, optik, malzeme deposu gibi bölümlere ayrılmıştır.

Lab. Yöneticisi: Doç.Dr. Seden Acun Özgünler