Open/Close Menu
Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri <a href="http://www.naab.org/international/substantial-equivalency">National Architectural Accrediting Board</a>tarafından tanınan tek eğitim kurumu

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ KA 107 Uluslararası Kredi Hareketliliği programı kapsamında değişim gerçekleştirmek üzere Uçak Mühendisliği (lisans ve lisansüstü) ve Mimarlık (lisans) öğrencileri için ilana çıkılmıştır.

İlan metni için tıklayınız.

Dear Students,

In the framework of Erasmus+ KA 107 International Credit Mobility, now application is launched for mobility just for Architecture (undergraduate) and Aeronautical Engineering (graduate and undergraduate) students.

Please click for the call.

http://www.eucentre.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=13674

http://www.eucentre.itu.edu.tr/img/erasmus/datafiles/KA107-%20giden%20%C3%B6%C4%9Frenci%20ba%C5%9Fvuru%20ilan-UP.pdf

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı