MİMARLIK FAKÜLTESİ MİSYONU

Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş Mimarlar, Şehir ve Bölge Plancıları, Endüstri Ürünü Tasarımcıları, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları yetiştirmek; kendi alanlarında yapacağı bilimsel araştırmalar, yayınlar ve uygulamalar ile ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkılar yapmaktır.

MİMARLIK FAKÜLTESİ VİZYONU

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda önder ve etkin konumda olmaktır.