Misyon/Özgörev

Fakültemizin misyonu; eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerini,  meslek alanlarına ve toplumun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, etik ve estetik değerleri gözeterek sunmak ve çağdaş, katılımcı, küresel düzeyde yenilikçi, rekabet edebilen niteliklerde disiplinlerarası çalışma pratiğine sahip meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir.

Vizyon/Özgörüş

Fakültemizin vizyonu eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında disiplinlerarası işbirliğine açık, yenilikçi ve girişimci bölümleri ile sistematik olarak bilgiyi üreten, sürekli gelişen, katma değer oluşturan, küresel düzeyde rekabetçi ve öncü bir kurum olmaktır.

Değerler

·         Karar alma süreçlerince katılımcı ve şeffaftır.
·         Kararlarını bilimsel yö ntemlere, tam ve doğru bilgiye dayandırır.
·         Hedeflerinde küresel düzeyde yenilikçiliği benimser.
·         Eğitimde, bilimsel çalışmalarında ve projelerinde disiplinlerarası yaklaşımı ve takım çalışmasını destekler.
·         Toplumsal sorumluluğunun farkında ve kültürel değerlere saygılı, etik ve sorumluluk duygusuna sahip ve çevreye saygılıdır.
·         Çalışmalarında birey, aile, toplum ve çevre sağlığını bütüncül olarak gözetir