İzocam’ın bu sene on altıncısını düzenlediği öğrenci yarışmasının 2016 yılı teması “Sosyal ve İklimsel Bağlamda Sürdürülebilir ve Çoğaltılabilir Yerleşim” olarak belirlenmiştir. Isover, İzocam ve Brest Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve iki aşamadan oluşan yarışmanın ilk aşamasında, öğrencilerden sürdürülebilir kent yaşamını içeren bir senaryo geliştirmeleri bekleniyor. Bu senaryolar ikinci aşamada uluslararası yarışma sunumuna esas olacak mimari projenin arka planını ve dayanağını oluşturacaktır. Beyaz Rusya’nın…

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı