Son yıllarda gerçekleşen depremler ve buna parallel olarak gelişen nüfustaki büyüme ile İstanbul; şehir çevresi ve metropol bölgesi içerisinde yeniden gelişme için bir strateji oluşturdu. Genele bakıldığında önemli miktarda ekonomik geri dönüş ve sağlanan tartışmalı yerleşim alanları ile beraber, belediye tarafından oluşturulan programların başarılı olduğu söylenebilir. Ancak bu bakışaçısı, durum ile alakalı olarak çok sınırlı bir görünüşü ortaya koymaktadır.

Tarihsel olarak İstanbul; gelişen, uyum sağlayan ve daha da önemlisi, yüksek bağlantı seviyesine sahip ve yürünebilir bir merkez metropoldür. Ancak Atatürk Havalimanı’ndan uçan bir uçağın penceresinden dışarı göz atan bir kişi için 1500 yıllık tarih ile son 15 yılda hayata geçirilen gelişmeler arasındaki keskin farklılığı görmek oldukça kolaydır. Bu ayrılık, şehrin tarihi mahallelerinde gezindikten sonra, çok hızlı şekilde gelişmekte olan şehir kıyısında bir yeniden yapılanmaya bakıldığında ve hatta merkezi kentsel dönüşüm alanlarına bakıldığında daha çarpıcı bir şekilde gözlemlenebilmektedir.

Tüm bunlar içerisinde yeniden gelişimlerin, ya da yeşil alan gelişimlerinin, en önemli unsuru sokak sistemidir. Şehir içi toplulukların yürünebilir sokak örüntüleriyle birbirine bağlanması; sağlıklı hayat biçimlerini destekler, araç bağımlılığını azaltır ve gelişmekte olan arazi kullanımlarının varolan kentsel doku içerisinde olgunlaşmasına olanak sağlar. Tüm bunların haricinde hem kısa hem de uzun vadede en yüksek oranda ekonomik geri dönüş de bir başka getirisidir.

Bu ders, bağlantıları kopmuş kentsel altyapıların etkilerini tartışırken, kentsel yeniden gelişim alanlarında barşarılı olmuş farklı yaklaşımları, uygulama taktiklerini ve politikaları betimleyecektir. Kısacası, tarihi İstanbul kentinin önümüzdeki yıllar içerisinde kendisini yeniden kurgulayan bir şehir olarak nasıl yeniden ele alınabileceğinin tanımlaması yapılacaktır.

David Green, AIA, LEED ap BD+C
Principal at Perkins+Will, Global Practice Leader

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı