UNESCO’nun 2012 yılında Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Kemal Ahmet Arû’nun (1912-2005) “bütün dünya mimarları ve şehircileri için bir referans olduğu” vurgusuyla; doğumunun 100. Yılının uluslararası düzeyde kutlanması kararının ardından yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik serisinin bir ürünü olan “Kemal Ahmet Aru, Kentsel Planlama ve Tasarım” başlıklı kitap Eylül 2016’da İTÜ Vakfı tarafından yayınlanmıştır. Prof.Dr. Nuran…

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı