TÜBİTAK, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasını yayımladı. TÜBİTAK’ın hazırladığı rapora göre İTÜ, Mimarlık alanında hacim ve kalite ölçütleri birlikte değerlendirildiğinde lider durumda.

Hazırlanan grafiklerde, dünyadaki akademik birikime katkı, akademik değer yaratan kritik kitle, Ar-Ge ve yenilik proje hacmine katkı ile üniversitenin Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi göstergeleri ile hacim göstergesi; yayınların bağıl atıf etkisi, nitelikli yayın üretme kapasitesi, akademisyenlerin verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, sanayiye katkıda bulunacak nitelikli yayın üretme kapasitesi, Türkiye’nin uluslararasılaşmasına katkı ve üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı ile kalite göstergesi belirtilmiştir.

Üniversitemiz mimarlığın yanı sıra çevre bilimleri, arıtma teknolojileri, inşaat, enerji, uçak ve uzay teknolojileri, malzeme bilimleri ile doğa bilimleri alanlarında da üst sıralarda.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı