Mimari tasarım sürecinin ihmal edilemez bir parçası olan “Yangın Emniyeti” ile ilgili konulara dikkat çekmek, yangının başlamasını ve yayılmasını önlemek için tasarımın kendisini kullanarak alınabilecek önlemlere işaret etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, “Mimarlık ve Yangın Sempozyumu” düzenlemekteyiz.

Yürürlükteki yasal uygulamalarla binalarımızda yangına karşı çeşitli önlemler alınsa da hala her yıl önemli oranda can ve mal kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Yangınların önlenmesinde, meydana geldiği bina ortamının daha emniyetli hale getirilmesi için bina tasarımıyla, imalatıyla, yapı elemanı ve malzeme üretimi/ithalatıyla uğraşan bizlerin daha bilinçli olması ve üzerimize düşen bu sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmemiz gerektiğine inanmaktayız.

Bu amaçla düzenlediğimiz Mimarlık ve Yangın Sempozyumu, ilgili meslek insanları ile birlikte hem mimarlık hem de yangın emniyeti ara kesitinde pek çok konu başlığının bilimsel açıdan ele alınmasına olanak tanıyacaktır.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı