İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi yeni sayısının (cilt 5, sayı 2), “New Epochs in Digital Craftsmanship/ Dijital Zanaatkarlıkta Yeni Dönemler” teması ile Eylül 2024’te yayımlanması planlanmaktadır.  

Güncel ve eski sayılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://jcode.itu.edu.tr
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

EN:

The new issue of ITU Faculty of Architecture E-Journal JCoDe: Journal of Computational Design (volume 5, issue 2) is planned to be published in September 2024 with the theme of “New Epochs in Digital Craftsmanship”. 

You can use the links below to access the current and the previous issues.

https://jcode.itu.edu.tr
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı