İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

İstanbul’un çağdaş metropoliten sorunları ile, hızlıca değişen eğitim paradigmaları, hedefleri ve araçları gözetilerek, 2002 yılında kurulan İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü; 2002-2003 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını Haziran 2006’da vermiştir.

İTÜ, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün temel görevi; üniversite eğitimindeki değişim ve gelişmeleri göz önünde tutarak; özellikle Avrupa Birliği (AB) gibi sınırları kaldıran organizasyonların, “güçlü iletişim” gibi teknolojik değişimlerin, yeni üretim ve tüketim modellerinin yönlendirici yapısı ve olanakları içinde, çevrenin düzenlenmesinde mimarlık ve diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içinde görev yapacak, iç mekan, mekan elemanları, donatılar düzeyinde, yaratıcı kimlikli, girişken, üretken meslek adamları yetiştirmek ve ilgili bu alanlarda uygulama ve araştırma yapmaktır.

EĞİTİM

İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, lisans programlarına her yıl 60 öğrenci almaktadır. Halihazırda, lisans programımıza kayıtlı 330’un üzerinde aktif öğrencimiz bulunmaktadır.

İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, iç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Programın başlıca amacı; İç Mimarlık eğitiminin temelinin Mimarlık eğitimiyle atılması ve daha sonra iç mekan ölçeğine odaklanmasıdır. Bu sebeple, eğitim programında ilk üç dönemin Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile ortak yürütülmesi uygun görülmüştür. 4. yarıyıldan itibaren, öğrencilerimiz iç mimarlık projeleri ve dersleri almaktadır. Lisans programı zorunlu ve seçmli derslerden oluşmaktadır. Toplam ders sayısı 52 olup, bunların 8’i seçmeli, 44’ü zorunludur. Derslerin toplam kredisi 155’tir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından 2006-2007 akademik yılından itibaren yürütülmeye başlayan ‘İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’, bir AB Projesi olup, ‘Program Geliştirme, CD-Curriculum Development’ kapsamında 2005 yılında Hochschule für Technik Stuttgart( HFT-S), Almanya’nın önderliğinde hayata geçirilmiştir. Kuruluş aşamasında Hochschule für Technik Stuttgart (HFT-S)-Almanya, Scuola Universiteria Professionale Della Svizzera (SUPSI)-İsviçre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)-Türkiye, Lahti University of Applied Sciences (LAMK)-Finlandiya ve Edinburgh College of Art (ECA)-İskoçya’nın iştirakiyle yürütülmekte olan IMIAD Program ortaklığından, LAMK ve ECA 2014 yılında ayrılmıştır. 2012 yılında CEPT University (CEPT)-Hindistan program ortaklığına katılmıştır. University of Cincinnati (UC)-ABD, IMIAD Programına ortak olma aşamasındadır.

Programın amacı, iç mimarlık yüksek lisans eğitimini uluslararası bir düzeye çıkarmak, farklı ülke ve kültürel ortamları ve mesleki koşulları öğrencilere tanıtmak, mesleki iletişim ortamını güçlendirmek, eğitim ve mesleki deneyimleri paylaşmak ile, iş alanlarını ülke dışına taşımaktır.

Programın dili, ulusal dil (Türkçe) ve İngilizce’ dir. Program 2 yıl sürelidir ve alınması gereken toplam ECTS kredisi 120’dir. Program dört tam zamanlı yarıyıldan oluşmaktadır. İkinci yarıyılda her öğrenci kayıtlı olduğu üniversite dışında, ortak üniversitelerden birinde eğitim-öğretimine devam etmektedir. Üçüncü dönemin başlangıcında, program ortaklarından biri tarafından düzenlenen iki hafta süreli uluslararası workshop etkinliği düzenlenmektedir. İkinci yarıyıldaki değişim dönemi ve uluslararası workshopa katılımı zorunludur.

Çalışma sonunda alınan ünvan, ‘M.A.-Master of Arts’dır. IMIAD Yüksek Lisans Programına iştirak eden kurumlar, kendi özgün kimliklerini de programa aktararak programa katkı vermektedirler.

Daha fazla bilgi için, lütfen web sitesini ziyaret ediniz:
http://www.sbe.itu.edu.tr/programlar/yüksek-lisans/i-ç-mimari-tasarım(uluslararası)

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

(DE) Hochschule für Tech. Stuttgart, Hochschule Coburg, Hochschule Ostwestfalen Lippe, Fachhochschule Kaiserslautern, Technische Universitat Kaiserslautern, Fachhochschule Rosenheim
(BE) LUCA School of Arts, Katholieke Universiteit Leuven, Antwerp University
(CZ) University of West Bohemia
(E) Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP Cat)
(F) L’Ecole de Design Nantes Atlantique, ESAM Design
(FI) Lahti Uni. of Applied Sciences
(I) Politec. Di Milano, The Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
(PL) Politechnika Gdanska
(PT) Universidade de Lisboa, ESAD Matosinhos
(SW) Scuola Universitaria Prof. Della Svizzera Italiana SUPSI, Lucerne University of Applied Sciences and Arts
(UK) University of Edinburgh, University of West of England (UWE)
(USA) Auburn University, University of Cincinati

LİSANS DERS PLANI

Ders planı için tıklayınız.
 

İTÜ İç Mimarlık Bölümü Tanıtım Dosyası

İTÜ – İç Mimarlık Bölümü Web Sitesi