İTÜ KENTSEL HAREKETLİLİK LABORATUVARI – IstanbulON

Kentler gündelik hareketliliğin değişen iklimine büyük ölçüde maruz kalmaktadır. Kentsel nüfusun hızla büyümesi, ulaşım hizmetlerine olan talebin artması, dünya çapında otomobil sahipliliğinin yükselişi ve sektörel dönüşümler ile hizmetlerin hareketlilik payını artıran günümüz şehirleri, çok hazır olmasalar da, hareketlilik konusunda bir paradigma değişimi içerisindedirler. Bir yanda iş, eğitim, sağlık, sosyalleşme amaçlı yolculuklardan dünya çapında sığınma amaçlı yolculuklara her alanda hareketlilik seviyeleri yükselirken, diğer yanda artan “hareketsizlik” endişesi varlığını hissettirmektedir. Kentsel nüfusun yarısı gündelik hareketleri gerçekleştirmede sosyal, ekonomik, fiziksel veya politik araçlara sahip değilken seyahatlerinde giderek “akıllanan” diğer yarı değişen hareketlilik iklimine daha hızlı uyum sağlamaktadır. Tüm bu endişelerden hareketle İstanbul’un merkezinde İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan IstanbulON, sürdürülebilir, kapsayıcı, çağı yakalayan, toplum odaklı hareketlilik çözümlerini toplumla birlikte üreten, üniversite, kamu ve özel sektörün farklı bileşenlerini sivil toplum ile buluşturan yaşayan bir laboratuvar olma özelliği taşımaktadır. IstanbulON bir bilgi üretimi ve paylaşımı platformu olarak şu hedeflerle yola çıkmıştır:

 • Sosyo-teknolojik alandaki değişimleri esas alarak katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düşük karbonlu hareketliliğe geçişi sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Seyahat davranışlarının değişimine öncü olmak ve sürdürülebilir hareketliliğe geçişi kolaylaştıracak etkinlikleri tanımlamak
 • Yenilikçi ve kolektif hareketlilikte sosyo-kültürel engellerin aşılmasına yönelik ortaya çıkan girişimleri desteklemek (örn. paylaşımlı hareketlilik – shared mobility)
 • Ulaşımın sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik kamu ve özel sektörde farkındalığı artırmak
 • Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesine ve erişilebilirliği artırmaya yönelik politikalar oluşturmak ve karar mekanizmalarıyla paylaşmak
 • Kadınların kentsel ve ekonomik yaşama katılımında ulaşımdan kaynaklanan engellerin kaldırılmasına yönelik araştırmalar gerçekleştirmek ve politikalar üretmek
 • Ulaşımın sosyal, fiziksel ve zihinsel açıdan dezavantajlı olan grupların önünde bir engel olmasının önüne geçecek çalışmalar yapmak
 • Yerel ve ulusal düzeyde etkili olacak politikaların oluşturulmasına zemin hazırlamak (örn. resmi raporlar, rehberler, planlar, programlar, yol haritaları)
 • Sürdürülebilir kentsel gelişme prensipleri çerçevesinde kentsel lojistiğin yeniden kurgulanmasına yönelik çalışmalar yapmak
 • Farklı dünya kentlerindeki laboratuvarlarla iletişim kurarak en iyi uygulamaları öğrenmek ve öğretmek, uluslararası etkileşimi artırmak
 • Dünyadaki ulaşım politikalarına yönelik gelişmeleri izlemek ve karar vericileri bilgilendirmek
 • Bilgiyi birlikte üretmeye ve paylaşıma dayalı olumlu, çözüm odaklı ve üretken bir ekosistem yaratmak

Lab. Yöneticisi: Doç.Dr. Eda Beyazıt İnce

Laboratuvar hakkında daha fazla bilgi için https://istanbulon.itu.edu.tr/