MİMARLIK BÖLÜMÜ

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, başlangıcı 1944 yılına dayanan bir eğitim geleneğiyle uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın bir birey olarak gelişmelerini öngörür. Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen; yaratıcı düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin mimarlar mezun etmeyi hedefler. Bölüm, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir mimarlık eğitimi vermektedir. Bu bağlamda çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen mimarların yetiştirilmesini özgörev kabul eder. Mimarlık Programı, Amerikan Ulusal Mimarlık Akreditasyonu (American National Architectural Accrediting Board – NAAB) tarafından ilk defa olarak ABD dışında bir programa verilen eşdeğerlikle akredite edilmiştir.

EĞİTİM

Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans ve devamındaki iki yıllık master eğitim/öğretimi süresince, yetkin ve alanlarında uzmanlaşmış yaklaşık 130 akademisyenden oluşan öğretim/araştırma kadrolarıyla öğrencilerine zengin bir içerik ve diğer bölümlerle Çift Anadal programlarına devam olanakları sunmaktadır. Mimari tasarım stüdyolarını destekleyen 12 çalışma/uzmanlık grubuyla, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tipoloji, morfoloji, insan toplum bilim, tarih, yönetim gibi sosyal bilimlerle arakesitte yer alan konulardaki çalışmaların yanı sıra; yapı fiziği, teknoloji, malzeme, strüktür gibi temel bilimlerle arakesitte yer alan konularda yapılan çalışmaların sonuçları eğitim/öğretim alanine aktarılmaktadır. Bu uzmanlık alanlarına ait çeşitli laboratuvarlar, derslerin uygulamalı olarak yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bölümden mezun olabilmek için alınması gereken derslerin toplam kredisi gerek İngilizce, gerekse Türkçe programlarda aynı olup, 156,5’tur.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler ensititülerine bağlı çok sayıda lisansüstü program yürütmektedir. Mimari Tasarım (tezli ve tezsiz), Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri, Mimarlık Tarihi, Proje ve Yapım Yönetimi, Restorasyon yüksek lisans programları, Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılan programlardır. Bilişim Anabilim Dalı’na bağlı, Mimari Tasarımda Bilişim yüksek lisans programı ile, disiplinlerarası programlar olan Kentsel Tasarım ve

Gayrimenkul Geliştirme programları ise Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılan diğer yüksek lisans programlardır. Konut ve Deprem (Tezsiz) ve Sanat Tarihi yüksek lisans programları ise, Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne Bağlı Lisansüstü Programlardır. Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Yapı Bilimleri, Mimari Tasarımda Bilişim ve Sanat Tarihi doktora programları ise, aynı enstitü ve anabilim dallarında yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için, lütfen web sitesini ziyaret ediniz.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans programları kapsamında eğitim ve öğretime yönelik uluslararası nitelikte çok sayıda akademik ilişkiye sahip olup bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

(A) TU Graz, TU Vienna
(B)
Hogeschool voor Wetenschap&Kunst, Leuven Katolik Üniversitesi
(DE)
Cottbus Uni., Stuttgart Uni., Hafencity Hamburg Uni of Tech., Hochschule für Tec. Stuttgart
(E)
Valencia Polytech Uni. of Alcala, Uni. of Zaragoza
(DE)
Hoch. Tech. Stuttgart, Hoch. Bochum, Uni. Munchen, Hoch. Ostwestfalen Lippe, Fachhoch. Köln
(F)
Bordeaux School of Landscape Arch., Grenoble Uni. of Arch., Paris- Malaquais Uni. of Arch., Lyon
(ENSAL)
Uni. of Arch., Nantes Uni. of Arch., Montpellier Uni. of Arch., Paris La Villette Uni. of Arch.
(GE)
Aristotle Uni., Uni. of Athens, Uni. of Thessaly
(I)
Torino Polytech., Milano Polytech., Uni. of Florence, Uni. of Napoli Frederico II, Uni. of Trento, Uni of Rome “La Sapienza”, Uni. of Venice, Uni. of Ferrera, Uni. of Medit. Region of Calabria
(NL)
TU Eindhoven, TU Delft
(P)
Uni of Minho, Uni of Fernando Pessoa, TU Lisbon
(PO)
TU Poznan, TU Bialystok
(S)
KTH, TU Chalmers
(SL)
Uni of Ljubljana
(UK)
Uni. of Westminster

LİSANS DERS PLANI

(%30 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.
(%100 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.

 

Mimarlık Bölümü Tanıtım Dosyası

Mimarlık Bölümü Web Sitesi

Mimarlık Bölümü NAAB Akreditasyon Belgeleri

– ITU ARCH NAAB report
– ITU ARCH Visiting Team Report
– ITU ARCH Letter of Substantial Equivalency