PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün misyonu yenilikçi, çağdaş, araştırıcı, yönlendirici, piyasa oluşturucu ve öncü olan, uluslararası eğitim ağında yer alan, marka olmuş, kendini güncelleyen takım çalışmalarında aranan, diğer tasarım meslekleri ile birlikte ortak üretim ve araştırmalarda yönlendirici ve etkin olan, ulusal ve uluslararası mesleki ağlarda söz sahibi olacak peyzaj mimarları yetiştirmektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2002-2003 Akademik Yılı’nda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü IFLA (International Federation of Landscape Architects) Dünya Peyzaj Mimarları Federasyonu’na yaptığı başvuru sonucunda bu kurumdan ‘Full Recognition/Accreditation’ almıştır.

EĞİTİM

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde peyzaj tasarımı ve uygulamalarında insan ve doğa bilimleri, peyzaj planlama, görsel iletişim, peyzaj mühendisliği, çevre yönetimi, meslek pratiği konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir.

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde Çift Anadal programı ile yatay geçişi kolaylaştırmak ve disiplinler arası bir ortam yaratmak üzere ilk üç yarıyıl özellikle stüdyo dersleri Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlaması, ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri ile ortak yürütülmektedir. Peyzaj Mimarlığı Öğretim Planı, Mimarlık Fakültesi içerisinde bulunan diğer bölümlerden özellikle Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile çift anadal ve yatay geçiş yapmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında, Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmaktadır. Fakültemizin disiplinler arası programı olan Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programına da bölümümüz destek vermektedir.

Programların amacı, fakülte bünyesine katkı verecek genç bilim insanlarını yetiştirmek; peyzaj mimarlığı ve planlamasında üst-düzey araştırma yaklaşımları geliştirmek; inter-disipliner araştırmayı teşvik etmek; akademik yahut profesyonel kariyerlerinde liderlik rolü üstlenebilecek bireyleri eğitebilmek, yetiştirebilmek; gelecekte kendi bilim alanlarında ileri görüşlü ve uzamanlaşmış bilim insanlarını yetiştirmek; peyzaj mimarlığı lisansüstü eğitiminde uluslararası normları tesis edebilmek; yaratıcı ve eleştirel düşünceyi harekete geçirebilmektir.

Peyzaj Mimarlığı, yüksek lisans ve doktora programlarındaki araştırma konularını şöyle sıralamak mümkündür; Peyzaj Tasarımı; Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi; Kentsel Peyzaj Planlaması; Peyzaj Mimarlığı Ekolojisi ve Tasarımı; Peyzaj Mimarlığında Kalite; Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tasarımı; Ekolojik Peyzaj Planlama ve Tasarım; Doğal ve Kültürel Peyzajlar; Niteliğini Kaybetmiş Alanlar ve Peyzaj Tasarımı; Peyzaj Mimarlığında Malzeme; Peyzaj Uygulaması, Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı.

Daha fazla bilgi için, lütfen web sitesini ziyaret ediniz.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

(A) Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen, TU Wien
(DE) Munich Tech. Uni., University of Stuttgart, University of Applied Sciences Rhein Main, Hochschule Giesenheim
(F) Bordeaux School of Landscape Architecture
(I) University of Rome “La Sapienza”, Bari Polytech
(HU) Cornivus University of Budapest
(LI) Kaunas University of Technology
(N) Norwegian University of Life Sciences, UMB
(NL) Wageningen University
(SL) University of Ljubljana
(UK) Edinburgh College of Art
(US) Clemson University, Louisiana State University, University of Georgia, Penn State University
(NZ) Unitec University
(CH) Huazong University

LİSANS DERS PLANI

Ders planı için tıklayınız.

 

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tanıtım Dosyası

İTÜ – Peyzaj Mimarlığı Bölümü Web Sitesi

ITU Peyzaj Mimarlığı Bölümü Akreditasyon Belgesi