STAJ DUYURULARI

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SÜRECİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:


    a) Formlar ve imza süreci ; Öğrenci staj yerini bulur , staja başlamadan en az on beş gün önce ilk kaydını https://portal.itu.edu.tr üzerinden oluşturur.
    b) Oluşturmuş olduğu stajın kayıtlı belgelerini portal üzerinden https://portal.itu.edu.tr çıktısını alıp sırasıyla önce iş yerine imza , onaylatır (kaşe-mühür).
    c) Öğrenci, işyerine onaylattığı ve imzalattığı Ek-1 Staj Başvuru Formu, Dekanlık Öğrenci Staj Sözleşmesini ve (Yaz okulundan ders alıyorsa) ders programını, Staj Komisyon Üyelerine mail yoluyla .pdf olarak gönderir.
    d) Staj Komisyonu uygun bulduğu Ek-1 Staj Başvuru Formunu imzalayıp, Dekanlık Öğrenci Staj Sözleşmesi ile beraber Dekanlığa yollar.
    e) Dekanlık onayladığı belgeleri staj komisyonuna geri gönderir . Staj komisyonu, onaylanmış her iki belgeyi öğrenciye iletir. Öğrenci onaylı tüm belgelerini staja başlamadan en geç 6 gün önce öğrenci portalına yükler.


2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yaz Döneminde yapılan stajların defter (staj dosyaları) teslimlerinin  2024-2025 Eğitim Öğretim yılı açılışını takiben 1 ay içerisinde NİNOVA üzerinde açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olarak ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenerek yapılması gerekmektedir. İTÜ 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

BÖLÜM STAJ KOMİSYON E-POSTA ADRESLERİ:

Mimarlık Bölümü için: komisyonmimbolumstaj@itu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: komisyonsbpbolumstaj@itu.edu.tr
İç Mimarlık Bölümü için: komisyonicmbolumstaj@itu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü için: komisyonpembolumstaj@itu.edu.tr
Endüstriyel Tasarım Bölümü için: komisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr

NOT:  Staj süreçlerine ait tüm işlemler online olarak (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.

YAZ OKULU ILE BIRLIKTE STAJ YAPACAK ÖĞRENCILERIN DIKKATINE!

-Yaz okuluyla birlikte staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını yaz okulu programlarının açıklanmasının ardından, ders programlarını ibraz ederek yapmalıdırlar.
-Yaz okuluyla birlikte staj yapacak öğrenciler, staj takvimlerini haftada en az 3 tam gün (cumartesi dahil) çalışacak şekilde planlamalıdırlar.


BÖLÜMLERİN STAJ KOMİSYONLARI ÜYELERİ

Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Nuri SERTESER (Başkan)
  Doç. Dr. Fethiye Ecem EDİS (Üye)
  Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÜSTÜNDAĞ (Üye)
  Araş. Gör. Dr. Bihter ALMAÇ (Üye)
  Araş. Gör. Dr. Hakan Tüzün ŞENGÜN (Üye)
  Araş. Gör. Dr. İrem MOLLAAHMETOĞLU (Üye)
  Araş. Gör. Dr. Gülseren Erol SOYÖZ (Üye)
  Araş. Gör. Mehmet Akif AYDIN (Raportör)
  Araş. Gör. Görkem GÜNAY (Raportör)
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Özhan ERTEKİN (Başkan)
  Doç. Dr. Engin Eyüp EYUBOĞLU (Üye)
Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi  Aysun ATEŞ AKDENİZ (Başkan)
  Öğr.Gör. Çağrı Gizem VARLI (Üye)
  Araş. Gör. Ferda ÖZDÜLGER (Raportör)
İç Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Özge CORDAN (Başkan)
  Doç. Dr. Ahmet Erdem TOZOĞLU
  Araş. Gör. Merve ÖKSÜZ (Raportör)
  Araş. Gör. Yasemin ÇORAKLI (Raportör)
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU (Başkan)
  Dr. Öğr. Üyesi Didem DİZDAROĞLU (Üye)
  Araş. Gör. Elif AĞAOĞLU YILDIRIM (Raportör)

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Öğrencilerin staj başvurusu yapabilmeleri için öncelikle 60 (Altmış) krediyi tamamen vermiş olmaları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Eğitimini https://isgb.itu.edu.tr üzerinden ya da her öğrenci kendi öğrenci portalı https://portal.itu.edu.tr üzerinden almış olması gerekmektedir.


2023 Eylül itibarıyla GÜNCELLEN STAJ GENEL ESASLARI’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

İTÜ Staj Genel Esasları – (2023 Eylül)
İTÜ Staj Genel Esasları – (2022 Mayis)
İTÜ Staj Genel Esasları değişiklikler


2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM İÇİ STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Dönem içi staj yapacak olan öğrencilerin, kendi bölüm staj türlerini göz önünde bulundurarak, haftada en az üç tam günlük (cumartesi günleri dahil) çalışma programı ile stajlarını tamamlamaları istenmektedir.

Dönem içi yapılan stajların, defter teslimlerinin (Dosyaları) staj bitimini takiben 15 gün içerisinde NİNOVA üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olarak ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

NOT : Staj süreçlerine ait tüm işlemler (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) online devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.


Tüm öğrencilerimiz için İTÜ Staj Genel Esasları (2023) Kuralları geçerli olmakla birlikte Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinin staj esaslarına uygun olarak en az 60 gün staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bölüm Staj Esasları

Mimarlık Bölümü Staj Esasları
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Staj Esasları
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Esasları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Esasları
İç Mimarlık Bölümü Staj Esasları
BÖLÜMLERİN EK STAJ ESASLARI [pandemi süresince]


Staj Dosyası zarflarının üzerinde bulunması gereken bilgi formu her bölüm için aşağıdaki şekliyle çıkarılıp doldurulduktan sonra zarf üzerine yapıştırılmalıdır.