STAJ DUYURULARI2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ RAPORLARI TESLİMİ 

Staj rapor teslimler için Ninova üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olunması ve dosyaların yüklenmesi gerekmektedir . Yaz dönemi staj dosyalarının son teslim tarihi 31 Ekim 2022 ye dek uzatılmıştır.


Öğrenci Staj Sözleşmesi


2022 Mayıs itibarıyla GÜNCELLEN STAJ GENEL ESASLARI’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

İTÜ Staj Genel Esasları (tamamı)
İTÜ Staj Genel Esasları değişiklikler


YAZ OKULU ILE BIRLIKTE STAJ YAPACAK ÖĞRENCILERIN DIKKATINE!

-Yaz okuluyla birlikte staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını yaz okulu programlarının açıklanmasının ardından, ders programlarını ibraz ederek yapmalıdırlar.
-Yaz okuluyla birlikte staj yapacak öğrenciler, staj takvimlerini haftada en az 3 tam gün (cumartesi dahil) çalışacak şekilde planlamalıdırlar.


2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yaz Döneminde yapılacak stajların defter teslimleri için  (staj dosyaları) Akdemik yılın başlangıcından itibaren 1 ay içinde NİNOVA üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olunması ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

NOT : Staj süreçlerine ait tüm işlemler online olarak (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.


2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM İÇİ STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Dönem içi yapılan stajların, defter teslimlerinin (Dosyaları) staj bitimini takiben 15 gün içerisinde NİNOVA üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olarak ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

NOT : Staj süreçlerine ait tüm işlemler (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) online devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.


BÖLÜM STAJ KOMİSYON E-POSTA ADRESLERİ:

Mimarlık Bölümü için: komisyonmimbolumstaj@itu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: komisyonsbpbolumstaj@itu.edu.tr
İç Mimarlık Bölümü için: komisyonicmbolumstaj@itu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü için: komisyonpembolumstaj@itu.edu.tr
Endüstriyel Tasarım Bölümü için: komisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sürecinde Online (Çevrim İçi) ve Yüz Yüze (Pratik) Staj Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar:

Tüm kurallar için tıklayınız.

Kural Özeti:

Online (Çevrim İçi) Staj Başvurusunda;

* Öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir. Bu süreçte, çevrim içi staj yapan öğrenciler, Ek-2 ve Ek-3 belgelerini doldurmayacaktır.

* Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Öğrenci staj yapacağı yeri bulur ve işyerinden kabul edildiğine dair bir e-mail alır.
    b) Staj yapacağı işyerinden almış olduğu e-maili bağlı bulunduğu Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gönderir ve onlardan da bir onay e-maili alır.
    c) Onaylanan bilgileri (iş yeri ve Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gelen onay e-maillerini) tek bir PDF olarak birleştirip kendi https://portal.itu.edu.tr portalına yükler.


Yüz Yüze Staj Başvurusunda;

* Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Formlar ve imza süreci ; Öğrenci staj yerini bulur , staja başlamadan en az on beş gün önce ilk kaydını https://portal.itu.edu.tr üzerinden oluşturur.
    b) Oluşturmuş olduğu stajın kayıtlı belgelerini portal üzerinden https://portal.itu.edu.tr çıktısını alıp sırasıyla önce iş yerine imza , onaylatır (kaşe-mühür).
    c) Öğrenci, İşyerine onaylattığı ve imzalattığı Ek-1 ve Pandemi Dönemi Staj Sözleşmesini ve ders programını, Staj Komisyon Üyelerine mail yoluyla .pdf olarak gönderir.
    d) Staj Komisyonu uygun bulduğu öğrenci staj evraklarını (pdf ) evrakını imzalayıp, Pandemi Süreci Öğrenci Sözleşmesi için Dekanlığa yollar. (Staj onayı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Arslan Dinçay tarafından verilmektedir.)
    e) Dekanlık onayladığı belgeleri staj komisyonuna geri gönderir . Staj komisyonu, onaylanmış her iki belgeyi öğrenciye iletir. Öğrenci onaylı tüm belgelerini staja başlamadan en geç 6 gün önce öğrenci portalına yükler.


Dönem İçi Staj Yapacak Olan Öğrencilerin Dikkatine:

Dönem içi staj yapacak olan öğrencilerin, kendi bölüm staj türlerini göz önünde bulundurarak, haftada en az Üç tam günlük (cumartesi günleri dahil) çalışma programı ile stajlarını tamamlamaları istenmektedir.


Online (Çevrim İçi) Staj Hk.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Süreci koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (İş yerine gitmeden) yapılabilir. Çevrimiçi Staj Başvurusu yapacak olan öğrenciler koşulları sağlaması şartıyla https://mim.itu.edu.tr/staj-duyurulari/ adresinde yazan kurallar çerçevesinde stajlarını yapabilirler.


Tüm öğrencilerimiz için İTÜ Staj Genel Esasları (2022) Kuralları geçerli olmakla birlikte Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinin staj esaslarına uygun olarak en az 60 gün staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bölüm Staj Esasları

Mimarlık Bölümü Staj Esasları
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Staj Esasları
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Esasları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Esasları
İç Mimarlık Bölümü Staj Esasları
BÖLÜMLERİN EK STAJ ESASLARI [pandemi süresince]


Staj Dosyası zarflarının üzerinde bulunması gereken bilgi formu her bölüm için aşağıdaki şekliyle çıkarılıp doldurulduktan sonra zarf üzerine yapıştırılmalıdır.