STAJ DUYURULARI


2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM İÇİ STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Dönem içi yapılan stajların, defter teslimlerinin (Dosyaları) staj bitimini takiben 15 gün içerisinde NİNOVA üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olarak ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

NOT :  (Kovid-19)  Pandemi döneminden dolayı tüm işlemler online olarak (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.

BÖLÜM STAJ KOMİSYON E-POSTA ADRESLERİ:

Mimarlık Bölümü için: komisyonmimbolumstaj@itu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: komisyonsbpbolumstaj@itu.edu.tr
İç Mimarlık Bölümü için: komisyonicmbolumstaj@itu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü için: komisyonpembolumstaj@itu.edu.tr
Endüstriyel Tasarım Bölümü için: komisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr


2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yaz Dönemi yapılan stajların, defter teslimlerinin (Dosyaları) 04 Ekim 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında NİNOVA üzerinden açılmış olan İTÜ 401 Kodlu derse kayıt olarak ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. 401 kodlu derse kayıt olamayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyon Üyeleriyle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

NOT :  (Kovid-19)  Pandemi döneminden dolayı tüm işlemler online olarak (staj başlangıç eklerinin onayı, staj bitiş, staj defteri (dosya) yükleme) devam etmekte olup, stajla ilgili hiçbir belge fiziki olarak istenmemektedir.

BÖLÜM STAJ KOMİSYON E-POSTA ADRESLERİ:

Mimarlık Bölümü için: komisyonmimbolumstaj@itu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: komisyonsbpbolumstaj@itu.edu.tr
İç Mimarlık Bölümü için: komisyonicmbolumstaj@itu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü için: komisyonpembolumstaj@itu.edu.tr
Endüstriyel Tasarım Bölümü için: komisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sürecinde Online (Çevrim İçi) ve Yüz Yüze (Pratik) Staj Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar:

Tüm kurallar için tıklayınız.

Kural Özeti:

Online (Çevrim İçi) Staj Başvurusunda;

* Öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir. Bu süreçte, çevrim içi staj yapan öğrenciler, Ek-2 ve Ek-3 belgelerini doldurmayacaktır.
* Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Öğrenci staj yapacağı yeri bulur ve işyerinden kabul edildiğine dair bir e-mail alır.
    b) Staj yapacağı işyerinden almış olduğu e-mailli bağlı bulunduğu Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gönderir ve onlardan da bir onay e-mail alır.
    c) Onaylanan bilgileri (iş yeri ve Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine gelen onay e-maillerini) tek bir PDF olarak birleştirip kendi https://portal.itu.edu.tr portalına yükler.


Yüz Yüze Staj Başvurusunda;

* Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenci için tüm başvuru süreci;
    a) Formlar ve imza süreci ; Öğrenci staj yerini bulur , staja başlamadan en az on beş gün önce ilk kaydını https://portal.itu.edu.tr üzerinden oluşturur.
    b) Oluşturmuş olduğu stajın kayıtlı belgelerini portal üzerinden https://portal.itu.edu.tr çıktısını alıp sırasıyla önce iş yerine imza , onaylatır (kaşe-mühür).
    c) Öğrenci, İşyerine onaylattığı ve imzalattığı Ek-1 ve Pandemi Dönemi Staj Sözleşmesini ve ders programını, Staj Komisyon Üyelerine mail yoluyla .pdf olarak gönderir.
    d) Staj Komisyonu uygun bulduğu öğrenci staj evraklarını (pdf ) evrakını imzalayıp, Pandemi Süreci Öğrenci Sözleşmesi için Dekanlığa yollar. (Staj onayı Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay tarafından verilmektedir.)
    e) Dekanlık onayladığı belgeleri staj komisyonuna geri gönderir . Staj komisyonu, onaylanmış her iki belgeyi öğrenciye iletir. öğrenci onaylı tüm belgelerini staja başlamadan en geç 6 gün önce öğrenci portalına yükler.


Dönem İçi Staj Yapacak Olan Öğrencilerin Dikkatine:

Üniversite Senatosunun 11.12.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Esasların 12 inci maddesinde yer alan haftalık en az çalışma gün sayısının ‘iki tam gün’ olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Dönem içi staj yapacak olan öğrencilerin, kendi bölüm staj türlerini göz önünde bulundurarak, haftada en az iki tam günlük (cumartesi günleri dahil) çalışma programı ile stajlarını tamamlamaları istenmektedir.


Online (Çevrim İçi) Staj Hk.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Süreci koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (İş yerine gitmeden) yapılabilir. Çevrimiçi Staj Başvurusu yapacak olan öğrenciler koşulları sağlaması şartıyla https://mim.itu.edu.tr/staj-duyurulari/ adresinde yazan kurallar çerçevesinde stajlarını yapabilirler.


Tüm öğrencilerimiz için İTÜ Staj Genel Esasları Kuralları geçerli olmakla birlikte Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinin staj esaslarına uygun olarak en az 60 gün staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bölüm Staj Esasları

Mimarlık Bölümü Staj Esasları
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Staj Esasları
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Esasları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Esasları
İç Mimarlık Bölümü Staj Esasları
BÖLÜMLERİN EK STAJ ESASLARI [pandemi süresince]


  • Yaz okuluyla birlikte yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenciler, sınavlarının olduğu ve yaz okulundan ders aldıkları günler hariç, stajlarını  İTÜ STAJ GENEL ESASLARI  madde 12’ de belirtilen şartlara uygun olarak yapabilirler. Bu süreçte sadece zorunlu stajlara müsaade edilecektir.
  • İTÜ Mimarlık Fakültesi Ek Staj Esasları için tıklayınız.
  • FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNDEN ( MİM/ICM/SBP/EUT/PEM ) MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN, GEÇERLİ STAJ ESASLARI YAYINLANMADAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE TAMAMLADIĞI STAJLARINA İLİŞKİN; TOPLAM SÜRE İTİBARİYLE 60 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİRMİŞ OLMALARININ YANINDA WEB SAYFASINDA YAYINLANAN BÖLÜMLERE AİT STAJ ESASLARINDA BELİRTİLEN TÜM KATEGORİLERİ DE İÇERMESİ GEREKMEKTEDİR. YAPILACAK STAJLARIN BÖLÜMLERE AİT STAJ ESASLARINDA BELİRTİLEN STAJ TÜRÜ VE GÜN SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER DİKKATE ALINARAK PLANLANMASI VE ÖĞRENCİLERİN KENDİ BÖLÜMLERİ İÇİN BELİRTİLEN TÜM KATEGORİLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRMELERİ MEZUNİYET SIRASINDA SORUN YAŞANMAMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR. DOLAYISIYLA EKSİK KATEGORİDEKİ STAJLARIN TAMAMLANMASI SONUNDA TOPLAM SÜRE BELİRLENMİŞ OLAN GÜN SAYISININ ÜZERİNE ÇIKABİLİR.
  • 2. STAJ BAŞVURU DÖNEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!

    Sadece Erasmus ÇAP ve Yazokuluna gidecek öğrenciler için Staj başvuruları 10 Temmuz – 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi protalda ve İTÜ Staj Genel Esaslarında bulunmaktadır. Staj başvuru, iptali veya değişiklik gibi tüm işlemlerinizi Rektörlük Merkezi Staj Biriminden yapabilirsiniz. Rektörlük Merkezi Staj Birimine Portal’dan (portal.itu.edu.tr) Yardım Bileti yazarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Fakülte Staj Komisyonu üyeleri iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Staj Dosyası zarflarının üzerinde bulunması gereken bilgi formu her bölüm için aşağıdaki şekliyle çıkarılıp doldurulduktan sonra zarf üzerine yapıştırılmalıdır.


İTÜ STAJ GENEL ESASLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!

İTÜ Staj Genel Esaslarını görmek için lütfen tıklayınız.

STAJ GENEL ESASLARI’NDA BELİRTİLEN 6. , 8. ve 9. Maddeler (Sıkça Sorulan Sorular)

STAJ AŞAMALARI

İTÜ öğrenci staj işlemleri aşağıdaki gibidir:

a) Staj öncesinde
i.
Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-l) ve Staj Çalışma Takvimi doldurulup, onaylatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden 15 gün önce, portal üzerinden kullanılan staj modülüne yüklenmelidir.
ii. İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.
iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

b) Staj sırasında
Staj Başlangıç Formu (Ek-2)
doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

c) Staj sonrasında
i. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) fırmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
ii. Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-l), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Forınu (Ek-2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporuyla birlikte Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.

STAJ ALANLARI, TÜRÜ, İÇERİĞİ VE ÖN ŞARTLARI

Her bölümün öğrencisine ait staj alanları, stajın türü, süresi ve içeriği, stajın varsa ön şartları, Bölüm Staj Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girecek olan Bölüm Staj Ek Esaslarıyla belirlenir.

STAJ ÇALIŞMASI VE RAPOR TESLİMİ

Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır. Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve Staj Çalışma Takvimi’nin ıslak imzalı nüshalarının teslimi:
a) Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde;
b) Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde;
Staj Belgeleri Teslim Tutanağı formunu doğru bir şekilde doldurarak Bölüm Sekreterliği’ne yapılmalıdır.

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

STAJ RAPORU

Staj raporu aşağıda verilen fonnata uygun hazırlanmalıdır. Bölümler tarafından mesleki mevzuat zorunlulukları nedeniyle yapılması gereken eklemelere, Bölüm Ek Staj Esaslarında yer verilir.

Staj raporu yazımında kullanılacak dil Türkçe veya İngilizcedir. Kendi olanakları ile yurtdışında staj yapan öğrencinin staj raporu yukarıda belirtilen dillerden herhangi birinde yazılmamış ise, staj raporunu yeminli bürolar tarafından Türkçeye tercüme ettirerek teslim etmesi gerekmektedir. %lOO Ingilizce programlarda eğitim alan öğrenciler staj raporlarını eğer Ingilizce olarak hazırlamamışlarsa, rapora geniş bir Ingilizce özet (en az 5 sayfa) koyulması zorunludur.

Staj Raporu Formatı
1. Rapor, bilgisayar ile veya el ile yazıldığı takdirde Türkçe veya Ingilizce olarak kitap harfleriyle yazılmalıdır. Yazıcı çıktısı/el yazısı okunaklı olmalıdır.
2. Staj raporu aşağıdaki biçimsel özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır:
a) Staj raporu, A4 boyutunda olmalıdır.
b) Sayfa soldan ve sağdan 2,5 cm, yukarıdan ve aşağıdan 2 cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir.
c) Kullanılacak olan font, Times New Roman 12 punto, yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
d) Sayfa numarası ortalanmış olarak sayfanın alt kısmında yer almalıdır.
e) Her sayfada çalışmanın yapıldığı birim, yapılan uygulama ve tarih belirtilmelidir.

3. Başlıklar büyük harfler ile (bilgisayarda yazılması halinde koyu harfler ile) yazılmalıdır. Alt başlıklar ise, baş harfı büyük, devamı küçük harfler ile yazılmalı ve altları çizilmelidir. (Bilgisayar kullanılması halinde alt çizilmeden koyu harfler kullanılmalıdır.) Resimlerin çizimleri mühendislik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

4. Staj raporunda pratik olarak gerçekleştirilmiş olan işlerin anlatımına ağırlık verilmeli, işin anlaşılması için gerekli olan teorik bilgilere sadece kısaca değinilmelidir. Staj Raporu aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar gereği, Denizcilik, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, İnşaat ve Mimarlık Fakültesi’nin staj raporunda şekilsel ve içerik olarak değişiklikler olabilir. Bu detaylar Bölüm Ek Staj Esaslarında yer verir.

a) İçindekiler: Konular ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.
b) Kuruluş Hakkında Bilgiler: Aşağıda sıralanan bilgiler verilmelidir:
— Kuruluşun adı,
— Kuruluşun yeri,
— İşyerinin örgütlenmesi ve görevleri,
— İşyerlerinde yapılan işler veya uygulanan yöntemler hakkında açıklamalar,
— Kuruluşun çalışma konusu,
— Kuruluşun makina, teçhizat donanımı (kuruluşun onayına bağlı olarak).
c) Giriş: Bu bölümde staj konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilmelidir.
d) Rapor: Staj konuları dikkate alınarak, ilgili kurumda yapılmış olan çalışmalar ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Veriler, tablolar ve resimler numaralanacak ve “EKLER” bölümünde sunulacaktır.
e) Sonuç: Bu bölümde stajda elde edilen veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.
f) Ekler: Bütün veriler, tablolar ve resiınler bu başlık altında verilmelidir.

5. Staj raporu, herhangi bir kaynaktan (bildiri, tez, makale, kitap, kullanım kılavuzu, internet kaynağı vb.) kes-yapıştır yapılmış bilgi içermemelidir. Kaynak göstererek kullanılan bilgilerin, öğrencinin kendi cümleleriyle yazılmış olması gerekmektedir.

6. Staj raporunun her sayfasının, ilgili birimin müdürü ve/veya şefı tarafından imzalanması gerekmektedir.

ESKİ DUYURULAR:

İTÜ Staj Yönetmeliği gereğince 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mezun durumunda olmayan öğrencilerin Yaz Staj Dosyalarını (defterlerini), içerisinde tüm belgelerle birlikte staj bitiminden sonra 30 gün içinde NİNOVA’da bölüm staj komisyonları tarafından açılmış olan “ITU 401” kodlu ders üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir. Derse kayıtlı olmayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyonu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Mezun durumunda olup stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj dosyalarını (defterlerini) 16.09.2020 tarihine kadar NİNOVA’ da bölüm staj komisyonları tarafından açılmış olan “ITU 401″ kodlu ders üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir. Derse kayıtlı olmayan öğrencilerin Bölüm Staj Komisyonu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

KOVİD 19 Pandemi sürecinde staj yapacak öğrencilerin imzalanmış ve onaylanmış (Firma, Ek-1, Öğrenci Staj Sözleşmeleri vb.) staj belgelerini https://portal.itu.edu.tr adresine zamanında yüklemeleri gerekmektedir. Belge yüklerken sıkıntı yaşayan öğrencilerin “İTÜ MERKEZİ STAJ BİRİMİ”ne “YARDIM BİLETİ” oluşturarak staj belgelerinin portala yüklenmesi konusunda yardım alabilirler.

Staj Muafiyetinden sadece 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi mezun durumunda olan öğrenciler yararlanabilecektir. Diğer öğrencilerimiz için İTÜ Staj Genel Esasları Kuralları geçerli olmakla birlikte Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinin staj esaslarına uygun olarak en az 60 gün staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Staj Dosyalarının tesliminin Bölüm Sekreterliklerine yapılması gerekmektedir.