İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması öğretim üyesi  Doç.Dr. Seda Kundak, Society for Risk Analysis – Europe’un 2017-2019 dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmiştir. 2012 yılında SRA-Europe yönetim kuruluna seçilen ilk Türk olan Doç.Dr. Seda Kundak, 16-18 Haziran 2014 tarihleri arasında organizasyon komitesi başkanı olarak 23rd SRA-Europe Konferansı’nı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Yerleşkesi’nde düzenlemiştir.

Society for Risk Analysis (SRA) risk analizi, risk yönetimi, risk algısı ve risk iletişimi konularında akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek bu alanlardaki bilgi ve yeniliklerin paylaşılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 1980 yılında kurulmuştur. Birliğin üye sayısındaki artışı takiben, bölgesel organizasyonların oluşturulmasına karar verilmiş ve 1988 yılında SRA-Europe kurulmuştur. 2013-2014 yıllarında SRA-Europe bünyesindeki üye artışı nedeniyle alt bölge organizasyonları gündeme gelmiş ve Nordic ve Benelux birlikleri kurulmuştur. 1981 yılında SRA’nın resmi dergisi olarak yayınlanmaya başlayan Journal of Risk Analysis ve SRA konferanslara destek veren Journal of Risk Research, risk konularında yapılan çalışmaların paylaşıldığı yüksek etki faktörüne sahip indeksli dergiler sınıfında yer almaktadır.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı