“The International Conference on Building Envelope Systems and Technologies (ICBEST)”

15-18 Mayıs 2017’de İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Aslıhan Tavil ve Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik eş başkanlığında, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri ve Yapı ve Deprem Mühendisliği çalışma grupları öğretim elemanlarının organizasyonuyla Taşkışla’da düzenlenecektir. ICBEST, mimarlar, tasarımcılar, inşaat mühendisleri, yapı malzemesi üreticileri, yükleniciler, araştırmacıların ve öğrencilerin bir araya gelerek Bina Kabuğu Sistemleri ve Teknolojilerini tartıştıkları ve alanın Kuramsal temelinin oluşturulduğu en önemli uluslararası konferanslardan biridir. ICBEST İstanbul’da davetli konuşmacılar, paneller, özel oturumlar, paralel oturumlar ve öğrenci çalıştayları konferansın bilimsel bölümünü oluşturacaktır. Konferans dili İngilizcedir. Temalara ve diğer bilgilere www.icbestistanbul.com adresinden erişilebilir.

Önemli tarihler:

  • Özet gönderim son tarihi – 1 Nisan 2016
  • Özet kabul bildirimi  – 6 Haziran 2016
  • Tam metin bildirileri son gönderim tarihi  – 4 Kasım 2016
  • Tam metin bildiri kabul bildirimi – 27 Ocak 2017
  • Erken kayıt  – 15 Şubat 2017
  • Normal kayıt – 01 Mayıs 2017
  • Baskıya hazır bildirileri son gönderim tarihi  – 24 Şubat 2017
  • Konferans tarihi – 15-18 Mayıs 2017

ICBEST_TR-poster

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı