Chris Precht “the next one tenth of a second” isimli konuşmasında mimarlık ve tasarımın önemi üzerine konuşacak.

“architalkture” Faculty of Architecture Seminar Series – I Chris Precht

PENDA Mimarlığın kurucusu Chris Precht “the next one tenth of a second” isimli konuşmasında mimarlık ve tasarımın önemi üzerine konuşacak. Her neslin kendine özgü mücadele alanları olduğu fikrinden hareketle içinde bulunduğumuz yüzyılın insanlığın en büyük sorunlarına tanıklık etmekte olduğunu tartışarak mimar ve tasarımcıların sorumluluklarını ortaya koyacak. 25 Şubat saat 17.30’da gerçekleşecek ve Mimarlık Fakültesi architalkture seminer serisinin ilk etkinliği olacak bu konuşmaya sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.

Not: Seminer İngilizce dilinde olup 109 No’lu Konferans salonunda gerçekleşecektir.

“architalkture” Faculty of Architecture Seminar Series İTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenmekte olan bir seminer serisidir.  Seri boyunca mimarlık, tasarım, şehircilik ve peyzaj mimarlığı konularında tanınmış ulusal ve uluslararası konuşmacılar Taşkışla’da dinleyicilerle buluşacaklardır.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı