Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde 22-28 Haziran 2019 tarihleri arasında lise öğrencileri için İTÜ TASARIM ATÖLYESİ – itüTA düzenlenmektedir. * İTÜ Tasarım Atölyesi 2019 ön kayıt süresi, talepler doğrultusunda 7 Mayıs 2019 tarihine uzatılmıştır. itüTA geleceğin mimar,  şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar ve peyzaj mimarı adayı gençlere İTÜ Mimarlık Fakültesi içerisindeki eğitim, öğretim ve yaşamı tanıtmayı,…

İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Sami Onur, 19 Nisan Cuma günü saat 11:00’de 109 No’lu Konferans salonunda Bilgisayar ve Mobil Oyunların Tasarımı üzerine bilgi ve ABD deneyimlerini paylaşacak. İlgi duyan herkesi bekliyoruz!

IGLUS Istanbul Modülü başladı İsviçre’den École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ile İTÜ’nün ortaklaşa düzenlediği,  ilki 2017’de gercekleştirilmiş olan Innovative Governance of Large Urban Systems (IGLUS- Büyük Kent Sistemlerinin Yönetimine Yenilikçi Yaklaşımlar) yüksek lisans programı 15-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Taşkışla’da gerçekleştirilecek. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen alanında uzman öğrenciler ve ITÜ Mimarlik Fakültesinden lisansüstü öğrencileri,…

Lamila Simisic “Computational Design” üzerine konuşacak. “architalkture” Faculty of Architecture Lecture Series – IV Lamila Simišić “architalkture” Faculty of Architecture Lecture Series dördüncü seminerinde mimarlık pratiğindeki ileri dijital uygulamalar ve üretken tasarım süreçlerinde hesaplamalar üzerine çalışmaları bulunan akademisyen mimar Lamila Simišić’I konuk ediyor. “Computational Design: Brick = Bit” başlıklı konuşmasıyla dijital yapı malzemesi olarak ‘bit’in…

Prof.Dr. Alma Hudovic Kljuno “Tradition and Contemporaneity in Mosque Architecture with a focus on Turkey and Bosnia-Herzegovina” üzerine konuşacak. İTÜ Mimarlık Fakültesi Prof.Dr. Alma Hudovic Kljuno‘yu konuk ediyor. “Tradition and Contemporaneity in Mosque Architecture with a focus on Turkey and Bosnia-Herzegovina” başlıklı konuşmasıyla Türkiye ve Bosna Hersek Odaklı Cami Mimarisinde Gelenek ve Çağdaşlık konusunu inceleyecek…

Emre Arolat “Dönüşen kentin dönüşemeyen miarlığı” üzerine konuşacak. “architalkture” Faculty of Architecture Seminar Series – III – Emre Arolat “architalkture” Faculty of Architecture Lecture Series üçüncü seminerinde dünyaca ünlü Ağa Han ödüllü mimar Emre Arolat’ı konuk ediyor. “Dönüşen kentin dönüşemeyen mimarlığı” başlıklı konuşmasıyla hızla değişen kentlerin ihtiyaçlarına mimarlığın verdiği yanıtı tartışırken kendi mimari tasarım yaklaşımını…

Mimarlık Eğitim ve Uygulamalarında Bütünleşik ‘Tasarım, İnşaat ve Yönetim’ Teknolojileri” paneli 16 Nisan 2019 Salı günü Taşkışla 126 nolu salonda gerçekleşecek. Ayrıntılı program bilgisine ilgili görsellerden ulaşılabilir.  

Dr.Öğr.Üyesi Atlıhan Onat Karacalı “Mars mimarisi” üzerine konuşacak. İTÜ Mimarlık Fakültesi MTZ seminerleri kapsamında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Dr.Öğr.Üyesi Atlıhan Onat Karacalı’yı konuk ediyor. “Mars Mimarisi”başlıklı konuşmasıyla Mars gezegeni ve mimari yaklaşımları inceleyecek olan Karacalı 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 12.30’da Taşkışla 109 No’lu Konferans salonunda dinleyicilerle buluşacak.

“Printing Placelessness” mimari tasarım kapsamında kodlama için bir giriş atölyesidir. Öğrenciler, Tasarım süreçlerinde İşlemeyi kullanma ve dijital verileri fiziksel formlara iletmek için üretim araçlarını geliştirme şansına sahip olacaklar. Kodlama bilgisi önşartı bulunmamaktadır. (Kayıt gereklidir) Printing Placelessness is an introductory workshop to coding within the context of the architectural design. Students will have a chance to…

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı