David Banister “future of mobility in the city: sustainable and smart?” üzerine konuşacak.

“architalkture” Faculty of Architecture Lecture Series – VI David BANISTER

İTÜ Mimarlık Fakültesi “architalkture” konuşma ve seminer serisinin Bahar dönemi altıncı ve son konuşmacısı olan Oxford Üniversitesi’nden Professor David Banister 15 Mayıs Çarşamba günü 17.30’da “Future of Mobility in the City: Sustainable and Smart?” başlıklı bir seminer verecektir.

Oxford Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Fakültesi ve Ulaşım Araştırmaları Birimi öğretim üyelerinden Professor David Banister’ın sürdürülebilir ulaşım, ulaştırma ekonomisi, ulaşım davranışları ve arazi kullanımı, Avrupa Birliği ulaşım politikaları gibi farklı alanlarda önemli eserleri bulunmaktadır. Uluslararası alanda tanınmış bir araştırmacı olan Banister, kendi araştırmalarını ve uluslararası projelerini içeren 23 kitap, uluslararası hakemli dergilerde 200’den fazla makale ve aynı sayıda kitap bölümü ve yazıya imza atmıştır. Profesör Banister’ın ulaşım alanına kazandırdığı diğer çalışmalar arasında 50’den fazla araştırma monografisi, 100’den fazla rapor ve 2001-2014 yılları arasında ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş 120’nin üzerinde bildiri bulunmaktadır. 2006 yılına kadar University College London (UCL)’da Ulaşım Planlama Profesörü olan David Banister, 2001-2002 yıllarında Sydney Üniversitesi’nde araştırmalar yürütmüş 1994-1997 yılları arasında Amsterdam Tinbergen Üniversitesi’nde misafir profesör olarak bulunmuştur. David Banister 2006-2015 yılları arasında Oxford Üniversitesi Ulaşım Araştırmaları Birimi’nin yöneticiliğini yapmıştır.

Etkinlik İTÜ içi ve dışından tüm katılımcılara açıktır.

=========================================================================

architalkture Faculty of Architecture Lecture Series – VI Prof. David BANISTER

The sixth and the final guest of Spring Semester’s ITU “architalkture” Lecture Series is Professor David Banister.

David Banister is Emeritus Professor of Transport Studies at the School of Geography and the Environment and the Transport Studies Unit, University of Oxford. Prof. Banister has an established international reputation in transport research, in particular the contribution that the social sciences can make to the analysis of transport. He has authored and edited 23 books that summarise his own research and some of the international projects that he has been involved with. He has also authored (or coauthored) more than 200 papers in international refereed journals, together with a similar number of other papers in journals or as contributions to books. Other outputs include research monographs (over 50), and reports for research sponsors (over 100). Over the period 2001-2014, over 120 papers have been presented at major national and international conferences.

In his lecture titled as “Future of Mobility in the City: Sustainable and Smart?” Professor Banister will be critically revisiting the notion of sustainable mobility and will address the fundamentals of urban mobility based on global developments in technology and rising environmental concerns.

Join us at Taşkışla, ITU Faculty of Architecture on 15 May 2019 at 17.30.

“architalkture” lecture series are free and open to all.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı