Dr. José Nuno Beirão mahalle ölçeğinde kent bilgi modellemesi için dışbükey ve katı boşluk modelleri üzerine bir konuşma yapacak.

“architalkture” Faculty of Architecture Lecture Series – X, Dr. José Nuno BEIRÃO

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği architalkture seminer serisinin onuncusunda ve Güz döneminin dördüncü seminerinde Lizbon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım ve Bilişim Grubu’ndan Dr. José Nuno Beirão’u konuk ediyoruz. Üç boyutlu modelleri, CBS ve veritabanlarını birbirine bağlayarak kent modellerinde semantik veriyle çalışmayı kolaylaştıran yöntemler geliştiren Dr. Beirão konuşmasında son dönem araştırmalarını anlatacak, bunların kuramı ile mevcut ve gelecekteki uygulamalarına odaklanacaktır.

José Nuno Beirão 1989 yılında Lizbon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’den (FAUTL) mezun olduktan sonra halen faaliyet gösteren bir mimari uygulama ortaklığı kurdu (www. bquadrado. com). 2005 yılında Lizbon Üniversite Enstitüsü’nden (ISCTE) yüksek lisans derecesi ve 2012 yılında TUDelft’ten doktora derecesi aldı. “CityMaker: Designing Grammars for Urban Design” başlıklı doktora çalışmasında, parametrik kentsel modeller ile ilişkili coğrafi referanslı bilgilerin birleştirilmesinde uygulanabilir genel dilbilgisi algoritmaları önerdi. Beirão halen Lizbon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (FAULisboa) Tasarım ve Bilişim Grubunun koordinatörüdür ve veri odaklı parametrik kentsel tasarım, algoritmik tasarım, tasarım sistemleri, özelleştirilebilir tasarıma odaklanan görsel gramerler ile ilgili araştırmalar geliştirmektedir.

“architalkture”  İTÜ içi ve dışından tüm katılımcılara açıktır.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı