Fakültemizin “arabul / İTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Buluşmaları” etkinlik serisinin dördüncü konuğu, “Çok Paydaşlı Uluslararası Araştırma Projelerinin Yönetimi: EELISA Projesi Örneği” başlıklı konuşma ile Mimarlık Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr. Emrah Acar.

Doç.Dr. Emrah Acar, lisans öğrenimini 1996 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İTÜ’de Proje ve Yapım Yönetimi alanında yaptığı çalışmalarla tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında Illinois Institute of Technology (IIT)’de konuk araştırmacı olarak bulundu. Avrupa Birliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İTÜNova kapsamında yürütülen veya dış paydaşlar tarafından desteklenen araştırma projelerinde inovasyon, kalite yönetimi, örgütsel davranış konularında çalıştı, ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda görev aldı, proje ve yapım yönetimi alanının önde gelen dergilerinin hakemliğini yaptı. TÜBİTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü projesinde İnşaat ve Altyapı Paneli’nin üyesi olarak görev yaptı. 2018 ve 2020 yılları arasında İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi’nin (İTÜ MEM) Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Emrah Acar’ın İTÜ-içi ve İTÜ-dışı paydaşlarla son dönemlerde sürdürdüğü eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları, acil durum mimarlığının yanında bireylerin ve örgütlerin öğrenme ekosistemlerine yoğunlaşmaktadır. Acar halen Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından desteklenen, 7 Avrupa ülkesinden 9 üniversite tarafından yürütülen EELISA Avrupa Üniversitesi projesinin (eelisa.eu) İTÜ’deki proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Emrah Acar’ın, “Çok Paydaşlı Uluslararası Araştırma Projelerinin Yönetimi: EELISA Projesi Örneği” başlıklı konuşması, 20 Ekim Çarşamba günü saat 17:30’da, Taşkışla 109 numaralı salonda gerçekleşecektir.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı