Çalıştay: “Yangın Emniyeti Mimari Tasarımın Neresinde?”

Mimari tasarım sürecinde “Yangın Emniyeti” ile ilgili konulara dikkat çekmek, yangının başlamasını ve yayılmasını önlemek için tasarımın kendisini kullanarak alınabilecek önlemlere işaret etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, bu alanda akademik çalışmalar yapan İTÜ LEE CKY Yüksek Lisans ve Yapı Bilimleri Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerimizle “Yangın Emniyeti Mimari Tasarımın Neresinde?” başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir.

Çalıştay, daha çok Mimarlık ve İç Mimarlık eğitimi almakta olan öğrenciler başta olmak üzere, mimarlık ana bilim dallarında veya yapı teknolojisi programlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almakta olan öğrenci ve meslek insanlarına yönelik olarak planlanmıştır. Yangın emniyetinin tasarımla ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bilginin paylaştıkça çoğalması amacıyla profesyonel mimarları, yangın danışmanlarını, test merkezi çalışanlarını, onay merciinde yer alan kişileri ve uygulamacılar davetli konuşmacılar arasında yer alacaktır.

Çalıştay, 14 Haziran Salı günü Taşkışla 109 no’lu salonda gerçekleştirilecektir.


In order to draw attention to the issues related to “Fire Safety” in the architectural design process, to point out the measures that can be taken by using the design itself to prevent the break out and spread of fire, and to raise awareness on this issue, a workshop titled “Where is Fire Safety in Architectural Design?” will be organized with our students enrolled in ITU LEE CKY Master’s and Building Sciences PhD programs who are conducting academic studies in this field.

The workshop has been planned for students and professionals who are studying Master’s and Doctorate education in architecture departments or building technology programs, especially students studying Architecture and Interior Architecture. Professional architects, fire consultants, test center employees, people in the approval authority and practitioners will be among the invited speakers in order to better understand the relationship between fire safety and design and to increase knowledge as it is shared.

The workshop will be held on Tuesday, June 14, in Taşkışla hall 109.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı