See the Water: İTÜ İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) 2022 Yaz Çalıştayı

Yazı, İTÜ İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) kapsamında 18-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “See the Water” başlıklı uluslararası çalıştaya ait kısa bir derleme içermektedir. Çalıştay sürecinde ortaya çıkan tasarımlar İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü 203 numaralı derslik koridorunda ziyaret edilebilir.

Uluslararası IMIAD çalıştay sergisi, 2022, Taşkışla, İstanbul.

Uluslararası IMIAD çalıştay sergisi, 2022, Taşkışla, İstanbul.

Her yaz döneminde, programa dahil olan farklı bir partner üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası IMIAD çalıştayı, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde Taşkışla Kampüsü’nde düzenlendi. 5 üniversiteden (Hochschule für Technik Stuttgart-Almanya, Scuola Universiteria Professionale Della Svizzera-İsviçre, The Centre for Environmental Planning and Technology University-Hindistan, University of Cincinnati-ABD, İstanbul Teknik Üniversitesi-Türkiye) 66 katılımcı ile 18-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda, “See the Water” başlığı altında, su kullanım alışkanlıklarının ve suyun görünür olmasının su tüketimine etkisi, suyun kavramsal çerçevesi doğrultusunda iç mimarlık ölçeğinde tartışıldı. 10 günlük çalıştay sürecinde yürütülen tartışma konut özelinde incelendi ve konuta ait farklı alt mekanlarda su kullanımının izleri açığa çıkarıldı.

Çalıştaydaki üretim süreci.

Çalıştay sürecinde ortaya çıkarılacak üretimlerin sergilenebilmesi için, çalıştay öncesinde bir sergi altlığı oluşturuldu. Eskiz defterindeki noktasal gridlerden yola çıkarak üretilen bu altlık, çalıştay katılımcılarının üretimleri için esnek ve müdahaleye açık bir çalışma, tartışma ve üretim mekanı oluşturdu. Sergi altlığında kullanılan noktasal boşluklar ile farklı sergileme şekillerine olanak sağlandı. Kullanılan OSB malzeme ile, kolay müdahale edilebilir ve gerekirse değiştirilebilir bir çalışma altlığı üretildi.

Çalıştay öncesi üretilen sergi altlığı tasarımı ve katılımcıların çalıştay süresince kullanmaları için tasarlanan 1/20 ölçekli 3B baskı maket.

Çalıştay öncesi hazırlanan altlığın çalışma, tartışma ve üretim mekanı olarak kullanımı.

“See the Water” çalıştayı, sergi tasarımlarına ek olarak, ana temayı destekleyen davetli konuşmacılar ve teknik gezilerden oluştu. Davetli konuşmacılar, suyun kentsel ölçekten iç mimarlık ölçeğine kadar farklı şekilde ele alınabilmesi anlamında ölçekler arası çalışmaları ile üretim sürecini desteklediler. Çalıştaya ait ilk seminerde, Aliye Rahşan Karabetça “Architecture and History of Ancient Waterways of Istanbul” başlıklı sunumuyla, suyun İstanbul’a ulaşmasına ilişkin zorlu tarihsel yolculuğu ve bu yolculuğa ilişkin gizemi ortaya çıkarmak için fotoğrafın bir araç olarak nasıl kullanabileceğini aktardı. İkinci seminerde, Alper Derinboğaz “Geospaces” başlıklı sunumuyla insanlar ve çevre arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmek ve yeniden şekillendirmek için temel yollar bulmak adına doğal formların ortaya çıkışı, insan yerleşiminin tarihi ve dünyayla olan bağlantısı aracılığıyla mimarlığın kökenlerini araştırdığı çalışmalarını aktardı. Üçüncü seminerde, Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay “Water Sensitive Design” başlıklı sunumuyla, tasarımda su merkezli kavramsallaştırma sürecinin, suya duyarlı şehirler oluşturabilme adına nasıl ele alınabileceğine ilişkin üretmiş olduğu çalışmaları aktardı.  Dördüncü seminer So? tarafından “Hope on Water” başlığı altında gerçekleştirildi. Bu seminerde, yüzen bir acil durum evinin spekülatif bir prototipini tasarlama fikri üzerinden çözümün suda olabileceğine ilişkin üretimler ve suyun farklı şekillerde görünür kılınmasına ilişkin sergi çalışmaları aktarıldı.

Çalıştay süresince düzenlenen seminerlere ilişkin kolaj.

Beşinci ve son seminer ise teknik gezi ile bütünleşik bir şekilde gerçekleşti. Müze Gazhane’ye ve İklim Müzesi’ne yapılan teknik gezi, burada bulunan iç mekanların tasarımlarını yapan do[x] mimarlık tarafından Müze Gazhane’nin tasarım ve uygulama sürecine ilişkin detayların aktarıldığı seminerle tamamlandı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen Müze Gazhane teknik gezisi ve bu gezi ile bütünleşik seminer.

IMIAD partner üniversiteleri öğretim üyeleri yürütücülüğünde, 8’er kişilik 7 çalışma grubu, konuta ait 7 farklı alt mekanı, su tüketimini iç mekanda görünür kılma temasıyla ele aldı. “Suyun iç mekandaki örtük yolculuğunu, yatay bir kesitte açığa çıkarma fikri” üzerinden şekillenen çalıştay ve sergi teması kapsamında konuta ait çeşitli alt mekanlar tanımlandı. Bu alt mekanlar; banyo, oturma odası, koridor, balkon, depo, mutfak ve yatak odası olarak belirlendi. Çalışma grupları, çalıştay öncesinde her alt mekana ait oluşturulan rehber sorular eşliğinde üretimlerini gerçekleştirdi. Üretimler, hazırlanan altlık üzerinde deneyime ve etkileşime açık bir sergi tasarımına dönüştü.

Uluslararası IMIAD çalıştay sergisi, 2022, Taşkışla, İstanbul.

IMIAD programının amacı, iç mimarlık yüksek lisans eğitimini uluslararası düzeye çıkarmak, disiplinlerarası eğitim ve mesleki deneyimleri ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmak, mesleki iletişim ortamını güçlendirmek, farklı ülke, kültürel ortam ve mesleki koşulları öğrencilerle buluşturmak ve iş alanlarını ülke dışına taşımaktır. Bu bağlamda, yüksek lisans öğrencileri bir dönem boyunca programın ortağı olan kurumlarda uluslararası eğitim tecrübesi sonrasında her bahar yılı sonunda düzenlenen çalıştaya katılarak işbirliğine dayalı tasarım süreçlerini deneyimlerler. Bu misyonla gerçekleştirilen “See the Water” çalıştayı süresince ortaya çıkan tasarımlar İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü 203 numaralı derslik koridorunda ziyaret edilebilir.

Uluslararası IMIAD çalıştay sergisi, 2022, Taşkışla, İstanbul.

Uluslararası IMIAD çalıştayı, 2022, Taşkışla, İstanbul.

ORGANİZASYON DÜZENLEME KURULU

  • Prof. Dr. Ervin GARİP
  • Doç. Dr. Banu GARİP
  • Araş. Gör. Gözde GÖKDEMİR
  • Araş. Gör. Uğur Efe UÇAR
  • Araş. Gör. Fırat KÜÇÜKERSEN

PARTNER ÜNİVERSİTELER

  • İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ (İstanbul, Türkiye)
  • Hochschule für Technik Stuttgart, HFT (Stuttgart, Almanya)
  • Scuola Universitaria Proffessionale della Svizzera Italiana, SUPSI (Lugano, İsviçre)
  • The Center for Environmental Planning and Technology, CEPT (Ahmedabad, Hindistan)
  • University Of Cincinnati, UC (Cincinnati, ABD)

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Ervin GARİP (İTÜ), Doç. Dr. Banu GARİP (İTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ethem GÜRER (İTÜ), Dr. Zeynep BİRGÖNÜL, Anand BELHE (CEPT), Hank HILDEBRANDT (UC), Pietro VITALI (SUPSI), Andreas KRETZER (HFT), Rishav JAIN (CEPT), Melissa ACKER (HFT), Michele CUTOLO (SUPSI), Araş. Gör. Gözde GÖKDEMİR, Araş. Gör. Uğur Efe UÇAR, Araş. Gör. Fırat KÜÇÜKERSEN, Araş. Gör. Sertap Balcı YAŞAR, Araş. Gör. Yasemin ÇORAKLI, Araş. Gör. Merve ÖKSÜZ, Araş. Gör. Ayşenaz SÖNMEZ, Araş. Gör. Şeyma KURTULUŞ

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı