Hesaplamalı tasarım, planlama, araştırma ve eğitim konularındaki akademik ve  bilimsel çalışmaları konu alan İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi  dergisi makale kabulüne devam etmektedir. Yeni sayısının (cilt 4, sayı 2), “Computational Model in Design / Tasarımda Hesaplamalı Model” teması ile Eylül 2023’te yayımlanması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için ⤵
https://jcode.itu.edu.tr
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode


ITU Faculty of Architecture E-Journal JCoDe, which focuses on academic and scientific studies on computational design, planning, research, and education: Journal of Computational Design / Journal of Computational Design continues to accept articles. The new issue (Volume 4, Issue 2) is planned to be published in September 2023 with the theme “Computational Model in Design”.

For detailed information, please visit ⤵
https://jcode.itu.edu.tr
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı