İTÜ Restorasyon Programı tarafından düzenlenen “Antakya Kentsel Sit Alanı Koruma Çalıştayı” 8 Aralık Cuma günü 09.30-18.00 saatleri arasında Taşkışla 109’da gerçekleştirilecektir.

6 Şubat depremlerini izleyen süreçte Antakya’da çalışma yapmış üniversiteler, meslek odaları, yerel yönetimler ve koruma uzmanlık örgütleri olarak bir araya gelerek Antakya için birlikte öğreneceğimiz, düşüneceğimiz, tartışacağımız ve üreteceğimiz çalıştay ilgili herkesin katılımına açıktır.

EN:

“Antakya Historic Urban Site Conservation Workshop” organized by ITU Restoration Program will be held on Friday, December 8, between 09.30-18.00 at Taşkışla 109.

The workshop, where we will come together as universities, professional chambers, local governments, and conservation expert organizations that worked in Antakya in the period following the February 6th Earthquakes; and where we will learn, think, discuss, and produce together for Antakya is open to the participation of everyone.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı