Koordinatörlüğünü Almanya’dan Hochschule Ostwestfalen-Lippe’nin yaptığı, Türkiye’den İTÜ Mimarlık Bölümü, Portekiz’den Universidade De Coimbra, Universidade De Lisboa, Belçika’dan Universiteit Antwerpen ve Docomomo International’ın ortak olarak başvurdukları “Re-use of Modernist Buidings (RMB) – Design Tools for Sustainable Transformations” başlıklı proje 4.07.2016 tarih ve 2016-1-DE01-KA203-002900 sayılı Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenmiştir. İTÜ proje ekibi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Tavil yürütücülüğünde Prof. Dr. Oğuz C. Çelik, Doç. Dr. Ecem Edis, Doç. Dr. Funda Uz, Y. Doç. Dr. Yıldız Salman ve Dr. Buket Metin’den oluşmaktadır. 1 Eylül 2016 tarihinde başlayan projenin toplam süresi 36 aydır. Proje, kültür mirası kabul edilen modern mimarlık ürünlerinin sürdürülebilirlik esasları bağlamında yeniden kullanımında Avrupa kıtasının bölgesel, iklimsel, kültürel, mekânsal ve yapısal farklılıklarını değerlendiren, ortak tanımların, yaklaşımların ve yöntemlerin yer aldığı lisansüstü ve profesyonel düzeyde ortak bir eğitim çerçevesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda RMB öğrenci ve öğretim üyesi değişimini de destekleyerek proje ağlarının geliştirilmesi ve ortak eğitim programları yardımıyla da mevcut yapı stokunun iyileştirilmesinde sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili teknik bilginin geliştirilerek paylaşımına olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Proje ile ilgili güncel bilgiler aşağıdaki link’ten takip edilebilir.

http://www.hs-owl.de/fb1/international/eu-projetcs/ka2-strategische-partnerschaften/projekt-rmb.html

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı